Home

Meervoud taxi Engels

Je ziet mensen vaak taxis of taxies schrijven. Dat is het Engelse meervoud, maar is in het Nederlands niet goed. Bij de Nederlandse meervoudsvorm maken we soms gebruik van een ' (apostrof). Dit doen we, omdat anders de uitspraak van het woord veranderd De meeste zelfstandige naamwoorden hebben een regelmatig meervoud. Om het meervoud te maken hoef je vaak alleen maar een s achter het enkelvoud te plakken. chair - chairs; school - schools; taxi - taxis; Let op: je krijgt in het Engels nooit 's in het meervoud! piano - pianos; comma - commas . Bij sommige woorden met een regelmatig meervoud verandert de spelling taxi (of an aeroplane) to move slowly along the ground before beginning to run forward for take-off: The plane taxied along the runway. taxiën 'taximeter (Zelfstandig naamwoord) (usually abbreviated tometer) an instrument usually fitted to taxis to show the fare owed for the distance travelled. taximeter taxi ran

One cat two cats. Een woord krijgt meestal een -s in het meervoud. One photo Two photos Deze -s komt vast aan het woord! (dus NOOIT 's).. Spellingsregels: - Een woord dat eindigt met een sisklank, krijgt in het meervoud -es. Bus Buses - Een woord dat eindigt op -y, krijgt -ies in het meervoud. Hobby Hobbies Let op Oefenen met enkelvoud, meervoud en telbare en ontelbare zelfstandige naamwoorden. Oefen Engelse grammatica in het Engels Klaslokaal Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten bussen - Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen

Meervoud van taxi

NU Beter Engels - banks, house

 1. Vertalingen van 'meervoud' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen
 2. Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen.
 3. Vertalingen in context van meervoud in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ook werkwoorden hebben een enkelvoud en meervoud
 4. Samenvatting over Meervouden voor het vak engels. Dit verslag is op 5 augustus 2010 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie
 5. Hoe maak je meervoud in het Engels? 1. Je voegt een vaste s toe. Vb. one friend -- two friends 2. Eindigt het woord op een sis-klank dan voeg je es toe. Vb. one watch -- two watches 3. Eindigt een woord op een y dan wordt dit ies in het meervoud..
 6. Dat er verwarring ontstaat, komt omdat het Engels het meervoud anders schrijft: hobbies. De regel in het Nederlands is dat je bij meervouden op een -s een apostrof toevoegt als het woord in het enkelvoud op een lange klinker eindigt die als één letter wordt geschreven (zoals -y in royalty)
benenwagen - WikiWoordenboek

taxi - Vertaling Engels-Nederlands - Mijnwoordenboe

 1. Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels, worden vervoegd volgens de Nederlandse regels.. Ze krijgen dus de uitgangen -t en -en in de tegenwoordige tijd, -de(n) of -te(n) in de verleden tijd en -d of -t in het voltooid deelwoord. Soms staat er een e voor de uitgang omdat dat nodig is voor de uitspraak.. Dat levert soms lelijke woordbeelden op als 'Zij datet een profvoetballer' en 'Ze.
 2. Een les Engels, twee lessen Engels, in het Nederlands is meervoud niet zo lastig. Hoe gaat dat in het Engels? Dat leggen we je hier uit! Om van een zelfstandig naamwoord in het Engels meervoud te maken gebruik je meestal -s. Bijvoorbeeld: 'One apple, two apples' en 'one phone, two phones'
 3. taxi (de; m; meervoud: taxi's) 1 huurauto die door de eigenaar voor hem werkende chauffeur wordt bestuurd taxi·ën (taxiede, heeft, is getaxied) 1 (van een vliegtuig) zich op wielen voortbewegen over de grond: het vliegtuig taxiet over de startbaan

In 't kort. Het Engels maakt meervouden door een -s toe te voegen aan het enkelvoud. Hierbij wordt nooit een apostrof gebruikt: lemmas, keys, cats.Dus baby's is een typisch Nederlands meervoud.; Babies is Engels en illustreert een spellingsregel: woorden die uitgaan op een medeklinker + y krijgen in het meervoud in -ies. Dus: agencies, embassies, supplies, etc. Maar: monkeys, keys (klinker. Een buitenlands meervoud is een zelfstandig naamwoord dat is ontleend aan een andere taal die zijn oorspronkelijke meervoudsvorm heeft behouden in plaats van de reguliere Engelse meervoudsuitgang aan te passen. Engels wordt gekscherend de dief van talen genoemd omdat het zoveel woorden uit andere talen leent Vertalingen in context van in meervoud in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ik zeg het in meervoud, omdat er meerdere sterke mannen voor nodig waren om dat wildebeest te vellen

Als een woord eindigt op -i, -a, -o, -u, -y dan maak je het meervoud met 's. taxi taxi's; baby baby's; Als er een klinker voor de y staat, schrijf je de s eraan vast. essay essays; jockey jockeys; Soms schrijf je in het meervoud de uitgang -eren. kind kinderen; blad bladeren; Meervoud van samengestelde woorde Nederlands: ·meervoud van het zelfstandig naamwoord driver··meervoud van het zelfstandig naamwoord drive Zelfstandige naamwoorden, in het Engels nouns genoemd, zijn heel belangrijk in het alledaagse gebruik van een taal. Verschil telbare en niet-telbare zelfstandige naamwoorden We beginnen met het onderscheid tussen telbare en niet-telbare zelfstandige naamwoorden. Sommige zelfstandige naamwoorden zijn telbaar (bv. song, star, computer, book). Andere zelfstandige naamwoorden zijn niet-telbaar (bv. We maken gebruik van -'s (apostrof), omdat anders de uitspraak van het woord verandert in het meervoud. Soortgelijke voorbeelden zijn taxi - taxi's, oma - oma's en piano - piano's. Herkomst van het woord radio. Radio is kort voor radiotelegrafie en waarschijn overgenomen van het Engelse radiotelegraphy

Plurals - Iedereen kan Engels

Oefenen met enkelvoud en meervoud in het Engels

Meervoud De regels voor meervouden in het Engels zijn ietje ingewikkeld. Je leert het vanzelf als je het maar vaak genoeg oefent. Over het algemeen krijgen alle woorden er een -s achter. Onderstaande regels vormen de uitzonderingen. Sis-klank Woorden die eindigen op een sis-klank (-ch, -sh, -x, -s) krijgen niet een -s er achter, maar -es [DKB url=http://www.engelsgemist.nl/meervoud-ex-1/ text=Exercise 1″ desc= type=large color=red opennewwindow=no width=120. Learn box engels meervoud with free interactive flashcards. Choose from 500 different sets of box engels meervoud flashcards on Quizlet

bussen - Engelse vertaling - Linguee woordenboe

Vervoeg werkwoorden in meerdere talen waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans Dit zijn de namen in het Engels van the meest voorkomende dieren, waaronder huisdieren, landbouwdieren, wilde dieren, exotische dieren, vogels, insecten, vissen en zeedieren. Meer gedetailleerde lijsten met woorden voor deze verschillende soorten dieren kunnen worden gevonden op de volgende pagina's Standaard regel e nkelvoud woord + s bv. brother - brothers Enkelvoud eindigt op een sisklank woord + es bv. kiss - kisses Enkelvoud eindigt op een o woord + es bv. potato - potatoes Uitzondering..

Hoe maak je meervoud van zelfstandige naamwoorden? In de volgende video krijg je een duidelijke uitleg over hoe je dat moet doen! Kijk en leer snel Het meervoud van child is children. Omdat het woord children al meervoud is, moet je geen s toevoegen. Een andere mogelijkheid is kids, omdat dit een synoniem is voor children. Je moet er dus rekening mee houden dat er onregelmatige meervoudsvormen zijn. Hier zijn nog enkele voorbeelden: Person / people; Goose / gees in het Engels krijgen de meeste woorden in het meervoud een -s . enkelvoud meervoud. girl girls. bag bags. friend friends . woorden die eindigen op -s -ch -sh of x krijgen in het meervoud -es . enkelvoud meervoud. bus buses. beach beache In het Engels bestaat er voor deze zelfstandige naamwoorden alleen een meervoud. Ezelsbruggetje: vaak betreft het nouns die je in tweeën zou kunnen delen en dus twee gelijke stukken opleveren. Zoals bretels, bril, broek, korte broek, panty, etc oefenen Learn with flashcards, games, and more — for free

Meervoud in het Engels : Education regels .Hoe het meervoud in het Engels vormen onderwerp kan zijn van een of kunnen er velen.In de meeste talen, betekent dit dat het zelfstandig naamwoord vorm verandert tenminste enigszins en Engels - is geen uitzondering . meervoud - Engelse vertaling - bab . Groep 7: Woordvorming Meervoud bij Latijnse woorden die eindigen op -us of -um. Als laatste een meervoudsvorm die erg moeilijk lijkt, en vaak ook verkeerd wordt gedaan, maar die uiteindelijk, wanneer je de regel weet, heel erg simpel is. En die regel is: wanneer een Latijns woord eindigt op -us of -um, wordt de uitgang in het meervoud -a. Zie de volgende voorbeelden meervoud van bek Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde

[DKB url=http://www.engelsgemist.nl/meervoud/ text=Back desc= type=medium color=red opennewwindow=no width=68″ Het juiste meervoud is baby's.. Woorden die eindigen op een y (met daarvoor een medeklinker) krijgen in het meervoud een apostrof plus s.Het maakt hierbij niet uit of de y als een 'ie' (zoals in baby) of als een 'ai' (zoals in reply) wordt uitgesproken.De 'Engelse' meervoudsvorm met -ies (babies, hobbies, lollies, enz.) is in het Nederlands niet juist Antwoord. Beide meervoudsvormen zijn correct.. Toelichting. Van het Engelse leenwoord test ('toets, proef') zijn twee meervouden in gebruik: tests en testen.Er is geen voorkeur voor een van beide vormen. (1a) Om een duidelijke conclusie te kunnen trekken voerden de wetenschappers meerdere tests uit. (1b) Om een duidelijke conclusie te kunnen trekken voerden de wetenschappers meerdere testen uit

Meervoud op -eren. Bij sommige zelfstandige naamwoorden komt er in het meervoud -eren achter. Voorbeelden: een kind - twee kinderen; een ei - twee eieren Meervoud op -a of -i. Sommige woorden uit het Latijn eindigen in het meervoud op een -a of -i. Woorden die in het enkelvoud eindigen op -um krijgen in het meervoud de uitgang -a. Voorbeeld Woorden die eindigen op -a, -i, -o, -u, en -y, krijgen in het meervoud 's. Auto - auto's; Opa - opa's; Taxi - taxi's; Paraplu - paraplu's; Baby - baby's; Er zijn uitzonderingen op de regels voor meervoud op -en en -s De volgende woorden hebben als meervoud -eren. Ei - eieren; gemoed - gemoedere

Engels » Eén of meer: meervoud van zelfstandige naamwoorde

Bezitsvorm meervoud. In het Engels maak je meervoud door een -s aan het woord vast te schrijven. Je gebruikt niet zoals in het Nederlands 's voor het maken van meervoud. Veel woorden in het meervoud eindigen in het Engels dus op -s Controleer 'meervoud' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van meervoud vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

Meervoud bab.la Engelse grammatica le

Engels-Nederlands woordenboek. Zoek door een miljard vertalingen. Linguee ë ï é è ö ê ü ó ç á à â û. NL EN . De Linguee-app. Gratis en advertentievrij, ook zonder internetverbinding . De meest voorkomende Nederlandse woordenboekaanvragen: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k De meest. De verschillen tussen Amerikaans-Engels en Brits-Engels. Gepubliceerd op 23 september 2015 door Lou Benders. Bijgewerkt op 21 december 2018. Als je in het Engels je scriptie schrijft, moet je als eerste bepalen welke Engelse spelling je gaat gebruiken

Dit nul-meervoud heeft een lange geschiedenis en was vroeger niet zo sociaal gestigmatiseerd als het nu is In bijvoeglijke constructies heeft zelfs Standaard Engels geen -s meervoud: een doos met snoep van vijf pond is acceptabel, terwijl een vijf pond doosis niet Het meervoud van een zelfstandig naamwoord is niet te voorspellen: Je moet daarom bij ieder woord het meervoud erbij leren. Onderstaande regels zijn dan ook geen regels maar moet je zien als verstandig gokken voor het geval dat je het echt niet weet: mannelijke woorden: Umlaut + het woord rail (spoorstaaf), meervoud rails is uit het Engels afkomstig. Soms wordt de vorm rails niet als meervoud herkend en ontstaat het onjuiste railsen . Uit het Latijn afkomstige woorden op -um kunnen een meervoudsvorm hebben op -a: museum , musea , en medium , media Eén of meer: meervoud van zelfstandige naamwoorden - uitleg one tooth - two teeth one foot - two feet In het kort Meervoud van een zelfstandig naamwoord wordt gemaakt door een -s toe te voegen. Maar: eindigt het woord op een sis-klank, dan wordt -es toegevoegd Æ glass - glasses eindigt het woord op een -o, dan wordt -es toegevoeg NU Beter Duits, in samenwerking met Werkgroep 'Deutsch macht Spass'. Maak de dagelijkse korte test en word elke dag een beetje beter in het schrijven van Duitse woorden

Oefening: verkleinwoorden 2. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Oefeningen, overzicht en PowerPoint: https://allesvoorengels.nl/grammatica/meervoud/De beste grammatica uitleg, oefeningen, video's, overzichten, PowerPoints.. Controleer 'meervoud-n' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van meervoud-n vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Woordenboek Nederlands Engels: meervoud. noun. Woord dat in die vorm aan meerdere voorwerpen, mensen of dieren refereer

meervoud : enkele spellingsregels - Schrijfhulp Engels

taxi - WikiWoordenboek - Wiktionar

MEERVOUD - Engelse vertaling - bab

Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten meervoud - Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen Wat is meervoud in het Engels? Op deze pagina vind je de vertaling van meervoud van Nederlands naar Engels Meervouden van zelfstandige naamwoorden Kijk naar de plaatjes en de woorden eronder. Hoe schrijf je de meervouden In het Engels zijn er een aantal regeltjes om enkelvoud om te zetten in meervoud. Eerst moet je daarvoor een aantal begrippen kennen. Zelfstandige naamwoorden = mensen, dieren, dingen Enkelvoud: één Meervoud: meer dan één Klinkers = a, e, i, o, u Medeklinkers = alle andere letters van het alfabet (b, c, d, k, Oefenzinnen MEERVOUD 1 Geef het meervoud van de volgende woorden. Op blad 2 staan de goede antwoorden. 1. potato 2. baby 3. child 4. friend 5. shelf 6. disco 7. bottle 8. mouse 9. umbrella 10. taxi 11. sheep 12. watch 13. postma

Meervoud van taxi - Afrikaans - Engels Vertaling en

Uitleg over hoe zit met woorden die in het Nederlands enkelvoud zijn, en in het Engels meervoud Particulier vervoer, of zoals wij het noemen, straattaxi, is een heel ruim begrip. In het kort komt het er op neer dat het al het vervoer van een door u opgegeven ophaaladres naar eender welke bestemming is

Taal, spelling, regelwoorden, meervouden trema. 1 Veel woorden die eindigen op ee, krijgen er in het meervoud soms ën bij. Zonder trema is het moeilijk uit te spreken: Twee - Tweeen Engels: enkel- of meervoud? U bent hier: Home / Engels: enkel- of meervoud? 1 november 2011. Thema's: Tips. Trefwoorden: Engels, Taal. Most people learn about some of the English language's 'suprising' plural nouns at school - words like trousers, glasses or scissors Nederlands-Engels vertaalwoordenboek. Vertaal woorden van Nederlands naar Engels met één druk op de knop. Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Nederlands of de. Meervoud Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Starte Engels. Examen Leesvaardigheid, de theorie; VMBO/Mavo De zakelijke brief; Havo Engels 2011-I; VWO Engels 2007-I; VWO Engels 2007-II; Nederlands. Meervouden. Engelse meervouden . Geef een reactie Reactie annuleren. Disclaimer en Cookies; Meest bekeken. Zullen of zouden zn, lw, bn en vz Luistertoets oefene

meervoud - Vertaling naar Engels - voorbeelden Nederlands

Vertalingen van het uitdrukking GEEN MEERVOUD van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van GEEN MEERVOUD in een zin met hun vertalingen: FOUT: breedte is geen meervoud van 16. Engels-Afrikaanse woordeboek Afrikaanse vertaling van die Engelse woord taxi Meervouden Het vormen van meervouden van zelfstandige naamwoorden is in principe zeer regelmatig: achter het zelfstandig naamwoord wordt een 's' gezet. Er worden vrijwel nooit apostrofs gebruikt zoals in het Nederlands wel vaak gedaan wordt

Samenvatting Engels Meervouden Scholieren

Vraag over het engels. Mea, Shonagh, en anderen die tot over hun oren in het Engels zitten: is data in het Engels een enkelvoud? Ik ben bezig Bad Pharma van Ben Goldacre te lezen en iedere keer blijven mijn ogen hier weer op hangen. Voor mij is data een meervoud, en ik zou gedacht hebben dat het in het Engels ook zo was, maar kennelijk niet Wat is het meervoud van man , wij helpen je graag Leer Engels en andere talen spelenderwijs. 100% gratis, leuk en wetenschappelijk bewezen effectief De apostrof wordt in het Engels nooit gebruikt om een meervoud aan te geven, zoals dat in het Nederlands wel gebeurt Voornaamste vertalingen: Engels: Nederlands: cab n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (taxi) taxi nw de: It's too far to walk, so let's take a cab. taxi, taxicab, taxi, taxi cab, US: cab n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hire cab) taxi nw de: I am trying to hail a taxi to take me to the city meervoud vertaling in die woordeboek is Afrikaans - Engels Glosbe, online woordeboek, gratis. Kyk na milions woorde en frases in alle tale

Vertaling van 'Taxi' door Laurent Lamarca van Frans naar Engels Deutsch English Español Français Hungarian Italiano Nederlands Polski Português (Brasil) Română Svenska Türkçe Ελληνικά Български Русский Српски العربية فارسی 日本語 한국 Plurals of meervouden in het Engels.   Waarover gaat deze video ivm plurals of meervouden? In deze video kom je alles te weten over hoe je plurals of meervouden in het Engels vormt.    Wat zijn de regels om plurals te maken in het Engels? De algemene regel of de general rule om plurals of meervouden in het Engels te vormen, is noun (zelfstandig.

Plurals - Bas Trimbo

Uw browser ondersteunt niet de html5 video tag. Alle artikelen voor : Regelwoorden [2] Meervouden: woorden die eindigen op t of d Meervouden: plak er -en achter, het woord verandert nie Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs Vertaling van 'Taxi' door Mashrou' Leila ( ‏ ‏مشروع ليلى, Mashrou Leila) van Arabisch naar Engels

Meervoud van company ? Huiswerkvragen: Klassieke & Moderne talen Inderdaad, dat is er me zowat fysiek ingeramd door m'n leraar Engels. 12-03-2006, 12:31: June bug-'s kan alleen bezit aangeven in t engels. _____ Shake your body like the dance// Advertentie «. Het Nederlands heeft veel woorden geleend uit het Engels en het Frans, waar het meervoud wordt gevormd met een -s. de elektricien de elektriciens het depot de depots de tram de trams het duel de duels 7. Namen van letters en letterwoorden. Een apostrof is nodig tussen de letter/het letterwoord en de s. de BV de BV's de. Speciale meervouden van zelfstandige naamwoorden. 13.1 Regelmatige meervoudsvormen; 13.2 Woorden die eindigen op een lange klinker « Lijst van vaktermen. 13. Speciale meervouden van zelfstandige naamwoorden . regelmatig meervoud. handen, bomen, kannen. 13.A. woord eindigt op lange klinker Het meervoud in het Frans: Zoals de meeste talen maakt het Frans gebruik van enkelvoud (le singulier) en meervoud (le pluriel) om duidelijk te maken wanneer het over meerdere aantallen van hetzelfde zelfstandig naamwoord gaat. Maar in het Frans bestaan er verschillende regels om van een zelfstandig naamwoord het meervoud te maken. Regels van het meervoud in het Frans: 1

 • Pokemon go spawn locations 2019.
 • Vlaams restaurant Antwerpen.
 • Haakse slijper Praxis.
 • Lamp ophangen in nok.
 • Story 10 nummers voor 10 euro.
 • Adidas Tubular grey.
 • Olmense Zoo honden toegelaten.
 • Box Baby ovaal.
 • Windelloan Bulldogs.
 • Chantal Janzen derde kind.
 • Formaat facebook fotoalbum.
 • Hernia operatie Martini Ziekenhuis.
 • Lichtwerkers en tweelingzielen.
 • Larks' Tongues in Aspic Part 2.
 • Uilen in Nederland.
 • Renegade raider.
 • Wat te vragen voor je 18e verjaardag.
 • 5 smaken.
 • Zalando dames Sneakers.
 • Professor Bronkhorstlaan 10 Bilthoven.
 • Fotolocaties Roeselare.
 • Aladdin personages 2019.
 • Oude cd opruimen.
 • Playa del Ingles restaurants.
 • Plaatsnaam cody.
 • Blues Brothers IMDb.
 • Tiergarten wien schoenbrunn.
 • Losartankalium waarvoor.
 • Mary Poppins (film).
 • Long Energy Drink SportvoedingWebshop.
 • HEMA gel.
 • Haar doneren 20 cm.
 • Telefoon terug naar fabrieksinstellingen WhatsApp.
 • Dyslexie test volwassenen vergoeding.
 • India vaccinaties covid.
 • Oudheids museum.
 • Mail automatisch in prullenbak.
 • Intex kano K2.
 • Islands in the Stream meaning.
 • Tandarts Maasstraat.
 • Gezonde recepten ontbijt.