Home

Ipratropiumbromide bijwerking

bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is Ipratropiumbromide Sandoz 20 microgram/dosis en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u dit middel? 4 klachten van de neus. De werkzame stof in dit geneesmiddel is Ipratropiumbromide, dat een anticholinerge werking heeft. Het remt de vochtafscheiding van het slijmvlies in de neus. Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts

Ipratropiumbromide Sandoz 20 microgram/dosis, aërosol

Na inhalatie draagt de werkzame stof ipratropiumbromide bij aan het ontspannen van de spieren rondom de luchtwegen. Hierdoor kunnen de luchtwegen zich verwijden en kunt u gemakkelijke Dit is een inhalator die een geneesmiddel bevat met de naam ipratropiumbromide. Dit geneesmiddel behoort tot de groep van de luchtwegverwijders. Het wordt gebruikt om het ademhalen makkelijker te maken voor mensen met astma of chronische obstructieve longziekte (COPD), ook wel chronische bronchitis genoemd ipratropium vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Niet-medicamenteuze adviezen bij astma bestaan uit stoppen met roken, voldoende beweging, vermijding van prikkels en gewichtsreductie bij obesitas. Bij minder frequente astmaklachten (≤ 2×/week) is 'zo nodig'-gebruik van een kortwerkend β 2-sympathicomimeticum aangewezen.Bij frequentere klachten (≥ 3×/week) en vaker gebruik. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Hoe bewaart u dit middel? Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden Deze bijwerking ontstaat meestal 3 tot 5 weken na het begin van de behandeling. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Atrovent en Ipraxa en als het merkloze Ipratropiumbromide. Het is te verkrijgen in inhalatiespray (dosisaërosol), inhalatievloeistof en inhalatiepoeder

ipratropiumbromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Als u last heeft van de bijwerking acute plaatselijke zwelling van de tong, lippen en gezicht dient u onmiddellijk een arts te raadplegen Deze site is bedoeld voor iedereen die via een inhalator (puffer) medicijnen gebruikt tegen longziekten als astma of COPD. Omdat elke inhalator een eigen gebruiksaanwijzing heeft, hebben we op deze website alle instructiefilmpjes verzameld Wazig zien, oogpijn of verhoogde oogboldruk (glaucoom). Overgevoeligheid voor dit middel of een van de gebruikte hulpstoffen. Als u na inhalatie plotseling last krijgt van gezwollen oogleden, lippen of gezicht, benauwdheid, rode huid, galbulten of jeuk, bent u misschien overgevoelig voor dit middel

ipratropium Farmacotherapeutisch Kompa

 1. In de levocabastinegroep had 2,6% een bijwerking en in de azelastinegroep 3,3%. Hiervan was respectievelijk 0,9 (1 casus, droogheid neus) en 2,5% (3 casussen, neusobstructie, epistaxis en brandend gevoel in de neus) gerelateerd aan de behandeling. Er was geen uitval door een bijwerking. Conclusi
 2. Ipratropium/Salbutamol Sandoz 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml Unit Dose RVG 100362 1311-v4 1.3.1.3 Bijlsuiter Januari 201
 3. Het nemen van een protonpompremmer, zoals omeprazol kan het risico op botbreuken in de heup, pols of rug vergroten. Dit effect treedt vooral op bij mensen die besloten hebben om de medicatie op lange termijn te nemen of bij hoge doses en bij ook bij personen boven de 50 jaar
 4. Ipratropiumbromide 40 Cyclocaps is verpakt in blisterverpakkingen per 2, 3, 6, 10 of 12 blisters à 10 capsules per blister. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Atrovent hoort tot de categorie van luchtwegverwijders. Eén inhalatie bevat 21 microgram ipratropiumbromide overeenkomend met 20 microgram watervrij ipratropiumbromide. Atrovent behoort tot de groep geneesmiddelen die 'anticholinerge luchtwegverwijders' worden genoemd. Het werkt als volgt. Na inhalatie draagt de werkzame stof ipratropiumbromide bij aan het ontspannen van de spieren rondom de. 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Duovent HFA 0,020 mg/0,050 mg aerosol, oplossing ipratropiumbromide anhydraat/fenoterolhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker Het internet staat vol met info over medicijnen. Waarom dan kiezen voor de medicijnuitleg op Apotheek.nl? Vanwege de betrouwbaarheid! Als u voor Apotheek.nl kiest, weet u zeker dat de informatie actueel, juist en volledig is Ipratropiumbromide 40 Cyclocaps is verpakt in blisterverpakkingen per 2, 3, 10 of 12 blisters à 10 capsules per blister. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikan Berodual is een geneesmiddel dat een combinatie van twee werkzame stoffen (het anticholinergicum ipratropiumbromide en de bèta-2-agonist fenoterolhydrobromide) bevat. Beide werkzame stoffen ontspannen de spieren in de luchtwegen en zorgen er hierdoor voor dat de luchtpijpvertakkingen wijder worden

De volgende zijn de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens de behandeling met ipratropiumbromide. Aandoeningen van de mondholte . Tijdens de behandeling met hypratropiumbromide is een droge mond een veel voorkomende bijwerking. Hartaandoeningen . Therapie met ipratropiumbromide kan een abnormaal hartritme veroorzaken Ipratropiumbromide Stofnaam. Ipratropiumbromide. Merknaam. Atrovent, Ipraxa. ATC code. R03BB01. Vergelijk Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt; Meld hier. Contra-indicatie algemeen. Overgevoeligheid voor atropine of atropinederivaten Jaar bijwerking Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend

Ipratropiumbromide/Salbutamol Sandoz 0,5 mg/2,5 mg per 2,5

IPRATROPIUMBROMIDE 1-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met IPRATROPIUMBROMIDE 0-WATER SALBUTAMOLSULFAAT SAMENSTELLING overeenkomend met SALBUTAMOL ATC: Ik wil een bijwerking melden. Wilt u meer weten over ziekte en gezondheid? Kijk dan op Thuisarts.nl. Informatie voor de patiënt Otrivin Duo Xylometazolinehydrochloride & Ipratropiumbromide, 0,5/0,6 mg/ml, neusspray, oplossing - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter: 1

Bijwerking van cocaïne Dan kan uw huisarts ook een ipratropiumbromide neusspray voorschrijven: 3 keer per dag 1 of 2 sprays in elk neusgat. ORS. ORS is een oplossing van zouten en glucose (druivensuiker) in water. Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken (overgeven) Er zijn twee soorten luchtwegmedicatie die bij ziekten van de luchtwegen zoals astma en COPD worden voorgeschreven: . ontstekingsremmers; luchtwegverwijders; De meeste van deze medicijnen worden toegediend door inhalatie, zodat het geneesmiddel direct op de plaats komt waar het zijn werk moet doen.Doordat het direct op de plaats van werking komt, kan een lagere dosering worden gebruikt (ipratropiumbromide)-De werkzame stof is: Ipratropiumbromide watervrij 0,3 mg (= 0,31 mg ipratropium-bromide monohydraat)/ml. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 5 Ipratropiumbromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Als één van de bijwerkingen ernstig wordt, of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter staat vermeld, stel dan uw arts of apotheker hiervan op de hoogte. 5 Ipratropiumbromide blokkeert de zenuwsignalen die naar de spieren rond de luchtwegen gaan, en salbutamol stimuleert specifieke receptoren (bèta2-receptoren) in de spieren. Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van langdurige ademhalingsproblemen bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar die chronische obstructieve longziekte (COPD) hebben, zoals chronische bronchitis of emfyseem

ipratropiumbromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 5 Ipratropiumbromide Arrow 250 microgram/ml verneveloplossing - Patiëntenbijsluiter. Algemene aanwijzing: Ipratropiumbromide Arrow 250 microgram/ml verneveloplossing moet worden gebruikt met een geschikte vernevelaar. De mist die wordt gevormd moet dan worden ingeademd door een gezichtsmasker of mondstuk Wat is Atrovent (ipratropiumbromide) Atrovent behoort tot de groep geneesmiddelen die 'anticholinerge luchtwegverwijders' worden genoemd. Het werkt als volgt. Na inhalatie draagt de werkzame stof ipratropiumbromide bij aan het ontspannen van de spieren rondom de luchtwegen (ipratropiumbromide) - De werkzame stof is: Ipratropiumbromide watervrij 20 mcg (= 21 mcg Ipratropiumbromide monohydraat). In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Atrovent dosis-aërosol 20 µg/dosis, aërosol, oplossing ipratropiumbromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Duovent 0,5 mg/1,25 mg/4 ml verneveloplossing ipratropiumbromide anhydraat/fenoterolhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staa Overgevoeligheid voor ipratropiumbromide of voor stoffen die op ipratropiumbromide lijken (atropine-achtige stoffen) Als u last heeft van de bijwerking acute plaatselijke zwelling van de tong, lippen en gezicht dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Nier- en urinewegaandoeningen www.lareb.nl Bijwerkingen van geneesmiddelen: herkennen en melden December 2013 COIG, Bunnik Dr. F. van Hunsel, apotheker-epidemioloo

(ipratropiumbromide) - De werkzame stof is: ATROVENT 0,25 mg/2 ml verneveloplossing: Ipratropiumbromide monohydraat 0,261 mg In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Wordt uw klacht niet minder, of 1 ml bevat 0,5 mg xylometazolinehydrochloride en 0,6 mg ipratropiumbromide. 1 verstuiving bevat 70 microgram xylometazolinehydrochloride en 84 microgra Fenoterol + ipratropiumbromide. Eigenschappen - PK data - Registratiestatus Doseringen Nierfunctiestoornissen Soortgelijke geneesmiddelen Bijwerkingen Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt; Meld hier. Contra-indicatie algemeen. Hyperthyroïdie Otrivin Duo Xylometazolinehydrochloride & Ipratropiumbromide, 0,5/0,6 mg/ml, neusspray, oplossing - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Service Apotheek ipratropium inhalati

Welkom op inhalatorgebruik Inhalatorgebrui

 1. Deze bijwerking ontstaat meestal 3 tot 5 weken na het begin van de behandeling. Het verdwijnt vaak weer als u langer doorgaat met de behandeling. Als u veel last heeft van een droge mond, kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit
 2. gsspray is een combinatie van een anticholinergische bronchodilator en een selectieve bèta-2-adrenerge bronchodilatator die open luchtwegen in de longen vormen om patiënten met COPD te helpen beter te ademen voor de behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD)
 3. Wat is Berodual (ipratropiumbromide en fenoterolhydrobromide) Berodual is een geneesmiddel dat een combinatie van twee werkzame stoffen (het anticholinergicum ipratropiumbromide en de bèta-2-agonist fenoterolhydrobromide) bevat. Beide werkzame stoffen ontspannen de spieren in de luchtwegen en zorgen er hierdoor voor dat de bronchiën wijder worden

Ipratropiumbromide-1-water 0.1 mg, Salbutamol (als sulfaat) 1 mg, Ipratropiumbromide-1-water 0.25 mg, Salbutamol (als sulfaat) Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt; Meld hier. Contraindicaties bij volwassenen. Overgevoeligheid voor parasympathicolytica of sympathicomimetica ipratropiumbromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.--Wordt uw klacht niet minder,. Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland. Een monodosis vial bevat ofwel 0,25 mg ipratropiumbromide/2 ml, ofwel 0,50 mg ipratropiumbromide/2 ml. Dosering Atrovent® 0,25 mg/2 ml verneveloplossing Chronische behandeling en behandeling van acute aanval De dosis kan herhaald worden tot stabilisatie optreedt: de tijd tussen de doseringen moet door de arts worden vastgesteld Patiëntenfolders. Folders Longgeneeskunde → De longverpleegkundige → Rookstop-spreekuur → Longpunctie → Gezonde omgeving voor mensen met astma- (Saneren van uw leefomgeving) → Zuurstof thuis → Medicijnen bij astma en COPD → Stoppen met roken, vragenlijst → Adviezen voor thuis na een klaplong (pneumothorax) → Bronchoscopie → Pleurapunctie (longvliespunctie

Longpatiënten ervaren nog steeds gezondheidsproblemen door het gebruik van een bepaalde inhalator: dosisaerosol salbutamol 100 microgram van de firma Sandoz. Het Longfonds vindt daarom dat dit medicijn niet meer moet worden geleverd aan patiënten. Hendrien Witte, directeur Longfonds Patiëntenvereniging: 'Mensen moeten kunnen vertrouwen op hun medicijnen en inhalatoren. Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Wordt uw klacht niet minder, ipratropiumbromide per ml; dit zijn 180 dosissen per flesje. Bij elke verstuiving komt 20 mcg actieve stof vrij (21 mcg monohydraat)

(Ref. 10.06.2014) (CCDS 0204-04 van 10.05.2012) Combivent 0,5 mg/2,5 ml/+2,5 mg/2,5 ml verneveloplossing ipratropiumbromide anhydrisch/salbutamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Atrovent is een inhalatiemedicijn als behandeling van astma en COPD. Het verwijdt de luchtwegen en helpt bij benauwdheid 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Combivent 0,5 mg/2,5 ml/+2,5 mg/2,5 ml verneveloplossing ipratropiumbromide anhydrisch/salbutamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staa Ipratropiumbromide, structureel verwant met atropine, is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van rinorroe bij allergische en niet-allergische rinitis, maar ook bij astma en copd (Belgisch Centrum voor Farmacothe-rapeutische Informatie; bcfi 2018). Het effect begint meestal binnen de 15 tot 30 minuten en de werkingsduu Syndroom van Ogilvie als bijwerking van clozapine. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2009;153:1969-1972. 293 van Veggel M, Olofinjana O, Davies G, Taylor D. Clozapine and gastro-oesophageal reflux disease (GORD) - an investigation of temporal association

Weten wanneer uw medicatie klaar staat? - Apotheek Het

Allergische en niet-allergische rinitis NHG-Richtlijne

ipratropiumbromide anhydraat/fenoterolhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Atrovent Unit Dose 250 µg/2 ml, 500 µg/2 ml. ipratropiumbromide. Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. • Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen ipratropiumbromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter 1 ipratropiumbromide) voorschrijven voor uw COPD. Hoe activeert u de inhalator? Voordat u uw nieuwe Symbicort Turbuhaler 400/12 voor de eerste keer kunt gebruiken, moet u de inhalator eenmalig activeren. - Draai na verwijdering van de plastic verzegeling de witte beschermkap los. U zou een ratelend geluid kunnen horen ipratropiumbromide. Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. • Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet. in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Omeprazol; werking, toepassing en bijwerkingen Mens en

Ipratropiumbromide behoort tot de categorie van anticholinerge luchtwegverwijders. Na toediening per inhalatie vermindert ipratropiumbromide de vernauwing van de luchtwegen sterk. Hoewel de werking binnen 15 minuten wordt gevoeld en gewoonlijk maximaal 6 uur aanhoudt, mag het niet worden gebruikt voor een snelle verlichting van symptomen. 2 2 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Otrivin Duo Xylometazolinehydrochloride & Ipratropiumbromide, Of krijgt u één bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts

Atrovent - Dokteronline

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Vaginale droogheid is meestal tijdelijk en geen reden tot bezorgdheid. Het is een veel voorkomende bijwerking met veel bijdragende factoren. Lees verder voor meer informatie over de meest voorkomende oorzaken - hier is een hint: er kunnen er meerdere in uw medicijnkastje liggen - en wanneer u naar een dokter moet Bijwerkingen van Steroid Pillen. Het verkrijgen van vreemd met je lichaam? Houd er rekening mee als je nog jong bent? Nou, niemand verwacht om vet of misschien negatieve van hun lichaam zijn. Dit is waarom; zij zullen zeker de voorkeur aan een aantal inspanningen te doen om zich te ontwikkelen. Aangezien astma steeds vaker voorkomt, ligt het in de lijn der verwachtingen dat deze bijwerking van ipratropiumspray zich vaker zal voordoen, met alle verwarrende gevolgen vandien. Bij een onbegrepen mydriasis is het dan goed aan astma en de behandeling daarvan te denken cholinergica (zoals tiotropium of ipratropiumbromide). Informatie over uw inhalator Voor het gebruik van uwinhalator, haalt udeze eerst uit de folieverpakking. Gooi deze folieverpakking samen met het zakje droogmiddel dat in de verpakking zit weg. Alshet zakje droogmiddelheeft gelekt, gebruik de inhalator dan niet meer

Apotheek.n

Atropine. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. U bent allergisch voor stoffen die op ipratropiumbromide lijken (atropine-achtige stoffen). Mogelijke bijwerkingen Bijwerkingen vergroten immers de gedacht aan intranasale of sublinguale toediening van ipratropiumbromide 0,03 mg/ml in neusverstuiver of sublinguale atropine bijwerking. methode Literatuuronderzoek naar oorzaken en behandeling van dit probleem. ipratropiumbromide 0,03 mg/ml (neusverstuiver) toe. Acht patiënten meldden een verbetering, bij 6 bleef de verbetering gehandhaafd gedurende 6 maanden. Het speekselvolume werd niet kwanti ipratropiumbromide), of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 4.4Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik bijwerking te veroorzaken wanneer het intranasaal wordt toegediend. Een risico voor neonaten/zuigelingen kan niet worden uitgesloten ipratropiumbromide . Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke . informatie in voor u. Bewaar deze bijsluiter. Of krijgt u een bijwerking die niet in . deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker ipratropiumbromide) voorschrijven voor uw COPD. 3. Gebruiksaanwijzing. Hoe activeert u de inhalator? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2

Ipratropiumbromide 40 Cyclocaps, inhalatiepoeder in harde

ipratropiumbromide/2 ml. De monodosissen zijn uitsluitend bestemd voor inhalatie en mogen dus niet worden ingeslikt. Leeftijd 0,50 mg/2 ml 0,25 mg/2 ml In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Combivent® 0,5 mg/2,5 ml/+2,5 mg/2,5 ml verneveloplossing ipratropiumbromide anhydrisch/salbutamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staa COPD: bij patiënten > 40 jaar met dyspneu en/of hoesten, al dan niet met slijm opgeven, én relevante rookhistorie én obstructie (FEV 1 /FVC-ratio < 5 e percentiel) na gestandaardiseerde bronchusverwijding.; COPD zonder relevante rookhistorie of bij leeftijd < 40 jaar komt zelden voor. Astma naast COPD: aannemelijk bij patiënten > 40 jaar met anamnestisch vermoeden van COPD én astma, in. Ipratropiumbromide . Absorptie . Op basis van renale excretie is de totale systemische biologische beschikbaarheid van orale en . geïnhaleerde doses ipratropiumbromide geschat op 2% en 7-28%, respectievelijk. Distributie . Kinetische parameters die de dispositie van ipratropium beschrijven zijn berekend aan de hand va

Berodual, aërosol, oplossing

1 Vernevelen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wanneer moet u vernevelen? 2 Het klaarmaken van de vernevelapparatuur 2 Hoe de vernevelaar te gebruiken 2 Wat te doen na het vernevelen? 3 Wanneer moet u een verpleegkundige roepen? 3 Tot slot 3 Belangrijke telefoonnummers 3 U bent in het ETZ opgenomen met een luchtwegaandoening en u gaat tijdens uw opname op d Aanvullende informatie. Atronase 0,3 mg/ml neusspray, oplossing (ipratropiumbromide) - De werkzame stof is: Ipratropiumbromide watervrij 0,3 mg (= 0,31 mg ipratropiumbromide monohydraat)/ml. - Andere bestanddelen In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of 1 ml bevat 0,5 mg xylometazolinehydrochloride en 0,6 mg ipratropiumbromide. 1 verstuiving bevat 70 microgram xylometazolinehydrochloride en 84 microgram ipratropiumbromide. De andere. Het is niet bekend of ipratropiumbromide en zijn metabolieten worden uitgescheiden in de moedermelk. Hoewel vetoplosbare quaternaire kationen in de melk overgaan, is het onwaarschijnlijk dat ipratropiumbromide in voldoende hoeveelheid bij het kind terechtkomt om er een bijwerking te veroorzaken na een intranasale toediening

Ipratropiumbromide - nl

0,50 mg ipratropiumbromide) en 3,01 mg salbutamolsulfaat (overeenkomend met 2,5 mg salbutamol). De andere stoffen in dit middel zijn: natriumchloride, zoutzuur en gezuiverd water. Hoe ziet COMBIVENT Unit Dose eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Combivent Unit Dose is een verneveloplossing in plastic flacons voor eenmalig gebruik. In ee Ipratropiumbromide 40 Cyclocaps, inhalatiepoeder in harde capsules 0,04 mg . ipratropiumbromide . Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke . informatie in voor u. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - . Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is Otrivin Duo en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig. Deze krachtige slijmverdunner helpt dik taai slijm af te breken waardoor het makkelijker opgehoest wordt. Dit middel heeft als bijwerking dat het ook ontstekingsremmend werkt; het is een zogenaamde antioxidant die vrije radicalen bij het paard wegvangt. Vrije radicalen worden in het lichaam gevormd bij ontstekingen en de natuurlijke veroudering Tabletten (0,01 g) en injectie Ipratropiumbromide kunnen alleen door een arts worden voorgeschreven, hij bepaalt ook de dosis (standaard - 0,5-1 tablet tweemaal daags). Het medicijn kan interfereren met plassen, zweten, accommodatie en stoelgang; droogt het slijm in de mond en vermindert de eetlust

Geneesmiddel Ipratropiumbromide Kinderformulariu

Lareb Databan

quaternaire kationen in de moedermelk terechtkomen, is het onwaarschijnlijk dat ipratropiumbromide de zuigeling in voldoende hoeveelheid bereikt om een bijwerking te veroorzaken wanneer het intranasaal wordt toegediend. Een risico voor neonaten/zuigelingen kan niet worden uitgesloten Notice pour Budesonide sandoz 0,25 mg/ml. Gardez plus d'informations sur les indications, les effets secondaires, la posologie, la grossesse, l'allaitement maternel Bestel nu Atronase 0,3mg/ml Neusspray 15ml bij Viata. Voor 18u besteld, morgen in huis! Gratis levering Altijd kortin a. ipratropiumbromide (Atrovent®) b. tiotropium (Spiriva®) c. salmeterol (Serevent®) d. budesonide (Pulmicort®) 6. Welke middelen kunnen luchtwegvernauwing als bijwerking hebben? a. NSAID's (bijvoorbeeld ibuprofen, naproxen) b. bètablokkers (bijvoorbeeld labetalol, propranolol) c. oogdruppels (bijvoorbeeld timolol Anticholinergica: ipratropiumbromide (kortwerkend), tiotropium (langwerkend: nt bij astma, wel bij COPD!) - Werking: Muscarine-R-antagonisten Verhinderen de Ach geïnduceerde bronchoconstrictie - Bijwerking: Irritatie van de luchtwegen en exantheem

 • Meervoud taxi Engels.
 • Hyundai IONIQ Electric actieradius.
 • 10 cm to inches.
 • Gratiscursus b.
 • Canta huren prijs.
 • Opleiding nagelstyliste West Vlaanderen.
 • Avalex grofvuil ophalen.
 • Spade wildy.
 • Grafsteen huisdier.
 • No Frost diepvrieskast nadelen.
 • Plymouth Cuda.
 • Werken als een paard betekenis.
 • Jarne Lecoutre.
 • Voorbeelden onvrijwillige zorg.
 • Hoogte boete na zonsondergang in bos.
 • Scherpstellen op oneindig Canon.
 • Stedenbouw Antwerpen contact.
 • Kip met appel.
 • Wat te doen als hond kind bijt.
 • Bijengif crème ervaringen.
 • Alaska konijn.
 • Japanse Mengele.
 • Internet in het buitenland.
 • Beste keeper 2021.
 • Groepsaccommodatie Maastricht.
 • Aziatische hoornaar steek.
 • Naturistencamping Dordogne Nederlandse eigenaar.
 • Glans verwijderen Photoshop.
 • Piercing shop Antwerpen.
 • Nieuw Delft veld 6.
 • Liefde voor je man Islam.
 • Vinken kweken in bakken.
 • Tramadol gewichtstoename.
 • Indiana Jones movies.
 • Race Spelletjes Poki.
 • Knauf Fill & Finish.
 • Makkelijke trifle.
 • Vaillant service monteur.
 • Paviljoen Offingawier.
 • Pacific Crest Trail murders.
 • Hoe word je minder ongesteld.