Home

Kengetallen paardensector

Paardenhouderij, cijfers en trends - Raboban

Nieuw project maakt kengetallen paardensector 11 juni 2008, 09:34 Bijgewerkt op 15 mei 2012, 07:04 Stichting Hippische Innovatieve Projecten (HIP) is deze maand van start gegaan met het project 'kengetallen ten behoeve van het paardenbedrijf van de toekomst' De branchemonitor bevat kengetallen specifiek voor de paardenhouderij, die automatisch en direct vanuit uw financiële administratie worden berekend. Managementinformatie gedurende het jaar. U heeft online altijd toegang tot de branchemonitor. U beschikt over managementinformatie gedurende het jaar Eén reactie op Kengetallen paardenhouderij nog altijd onduidelijk frans brokx. 19 februari 2009 om 23:15 . hé hé den Haag wordt wakker,de paardensector anno 2009 zien als een agrarische activititeit is niet meer van deze tijd. Op basis van gegevens uit het verleden, maak je.

Inventarisatie Paardenhouderij - WU

 1. Kengetallen paardenhouderij: lastig door grote diversiteit. Geplaatst door de TopicStarter: 18-02-09 17:19 Tip de Nieuwsredactie. www.agriholland.nl De paardenhouderij staat vanuit diverse invalshoeken sterk in de belangstelling. De exacte omvang van de sector is niet bekend, omdat een integraal monitoringssysteem ontbreekt
 2. Dit komt omdat we nu enkele jaren dezelfde onderzoeken uitvoeren en we de data en kengetallen steeds beter kunnen vergelijken. We kunnen patronen herkennen en trends zien. Studenten zijn onder meer betrokken bij het Nationale Ruiteronderzoek daar gedrag van ruiters monitort en dit onderzoek is voor het eerst ook internationaal uitgezet
 3. U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de helpknop om te zien hoe. Door te klikken op het downloadicoontje kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het tabeltoelichtingsicoontje (I) aanklikken.

paardensector Limburg Paul Hover (Mulier Instituut) (en financiële kengetallen) in de paardensector in beeld te brengen. Voor dit onderzoek is in twee stappen toegewerkt naar een schatting van het totaal aantal organisaties dat in de Limburgse paardensector actief is Voor een financiële analyse zijn kengetallen nodig: cijfers waarmee een ondernemer zijn bedrijfsvoering toetst. Helaas komen die cijfers maar beperkt beschikbaar in de paardensector. In dit boek staan de belangrijkste en meest actuele cijfers. Het is de bedoeling dat dit een steeds terugkerend project wordt Ben je ondernemer in de paardensector? Dan heb je te maken met verschillende regels en moet je in veel gevallen vergunningen hebben. In dit artikel licht ik toe waar je op moet letten op het gebied van vergunningen voor de paardenhouderij Artikel 1.2 Bandbreedte. Deze notitie beperkt zich tot paardenhouderijen die als bedrijfsmatig kunnen worden aangemerkt. Hierbij wordt de definitie van de Wet milieubeheer (inrichting) als uitgangspunt genomen Maneges en sportscholen Wat behelst het onderzoek Doel De statistiek Maneges en sportscholen geeft een beschrijving van de leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers, personeel (niet) in loondienst en samenstelling van de baten en lasten van bij de Kamer van Koophandel geregistreerde maneges en sportscholen

Kengetallen Door de invoer van een goed I&R-systeem wordt de sector professioneler. De omzet in de paardensector wordt geschat op ruim 1,5 miljard euro. Ondanks dat in onze sector meer geld omgaat dan in andere dier- en veehouderijsectoren, loopt de paardensector achter op het gebied van professionaliteit In de paardensector bestaan er in feite zeer weinig beroepen waarvoor de beroeennis bewezen moet worden. Indien u in een reeds bestaande onderneming stapt waar een vennoot aanwezig is die aan de voorwaarden voldoet en dus ook de nodige diploma's heeft, moet u zelf niet meer aan de voorwaarden voldoen

De Nederlandse paardenhouderij groeit en deze groei zal zich de komende jaren voortzetten. Onze bedrijfsadviseurs kennen uw branche, volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn op de hoogte van mogelijke kansen voor uw onderneming. Gecombineerd met onze fiscale, administratieve en juridische kennis ondersteunt ABAB paardenhouders bij bedrijfseconomische en branchegerichte vraagstukken

Passie voor paardrijden - KNH Nederland heeft een rijke paardentraditie. De paardensport is vanuit economisch perspectief de tweede sport van Nederland. De fokkerij staat wereldwijd hoog aangeschreven. Dierenwelzijn en diergezondheid zijn speerpunten van de paardenhouderij. De Nederlandse paardensector wordt gedragen door ruiters en ondernemers. Er zijn onder meer recreatieve ruiters en actieve wedstrijdsporters. Er is een. Docent en kennismanager Paardensector (Wageningen) Je hebt een passie voor paarden en deelt jouw kennis graag met anderen. In deze studie verdiep je je helemaal in de paardensector en in wat paarden voor mensen kunnen betekenen

2 Kengetallen; getalsmatige ontwikkelingen 13 3 Financiële verslaglegging 20 4 Good Governance 24 5 Kampioenen 2018 32 6 Personen 54 7 Overzicht sponsors 63 Bijlage I: Organogram KNHS-organisatiestructuur 64 Bijlage II: Organogram KNHS-kantoororganisatie 65 Colofon 66 een uitdagende tijd jaarverslag knhs 201 Er zijn geen kengetallen die dat verraden en dus moeten we constateren dat we daar weinig van weten. De paardensector zelf en het ministerie van LNV willen hier verandering in brengen en gaven onderzoekers Kathalijne Visser-Riedstra, Maudia van Wijhe-Kiezebrink en Francesca Neijenhuis de opdracht een protocol 'Dagprogramma paard' op te stellen

Enquête 'De paardensector in Vlaanderen' 14/01/2021 Gezocht: Peter/meter voor ruiter- en menroutes in de Groene Gordel. 13/01/2021 De invloed van voeding op chronisch progressief lymfoedeem. Meer nieuws Nieuwsbrief // Partners PaardenPunt Vlaanderen // Onze diensten. Als koepelorganisatie van de Vlaamse.

Nieuw project maakt kengetallen paardensector - Horses

De paardensector is een economische motor van belang met een geschatte jaarlijkse omzet van 1,5 miljard. Door de intensieve samenwerking tussen de KNHS en de FNRS kunnen beide organisaties deze sector nog verder professionaliseren en daarmee alle paardenliefhebbers nog beter van dienst zijn 10.3 Kengetallen Paardenhouderij De FNRS en ZLTO werken samen aan het project Kengetallen paardenhouderij. Het project draagt bij aan de professionalisering van de paardensector. Investeren wordt gemakkelijker doordat banken en andere bedrijven meer inzicht krijgen in de paardensector door de kengetallen

Branchemonitor voor paardenhouders ABAB Agro Advie

De paardensector kent een groot aantal soorten krachtvoer, zoals basisbrok, sportbrok, draversbrok, prestatiebrok en merriebrok. Het N- en P-gehalte van Kengetallen 2002 en 2006 gewicht nuchter veulen (kg) 57,3 leeftijd 0 maanden (wkn) 0 gewicht ca. 6 maanden (kg) 26 de paardensector 1,5 miljard, de hoveniers 2,75 miljard en de tuinbranche 3,6 miljard euro. De werkgelegenheid is navenant. Alleen al het agri-foodcluster biedt werk aan circa 636.000 mensen in ongeveer 120.000 bedrijven, waarvan gemiddeld 35% op vmbo, 50% op mbo en 15% op hbo- of wo-niveau werkzaam is2. 2 Onderbouwing in bijlage 3 Bij de eerste les moet u een motivatiebrief (kort en bondig, maximaal één A4) meenemen en aan de cursusleider overhandigen. Hierin noteert u oa. wie u bent, wat uw achtergrond is (ook buiten de paarden om), wat u zoal in de paardensector hebt ondernomen en wat u na de opleiding met de opleiding met de opgedane kennis denkt te gaan doen

Paardensector (W) Paarden zijn voor jou meer dan een hobby. Je hebt een passie voor paarden en deelt jouw kennis graag met anderen. In deze studie verdiep je je helemaal in de paardensector en in wat paarden voor mensen kunnen betekenen. Ook leer je hoe mensen leren en communiceren. Een goede voorbereiding op een baan als docent, journalist bij ee paardensector in zijn geheel. In 2004 heeft de ontwikkeling in de paardensector, mede op aandringen van overheden, geleid tot het Nog enkele andere kengetallen: Totaal aantal paarden en pony's 660.000 Goedgekeurde dekhengsten 1.960 Fokkerijstapel 140.00 StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de beroepsorganisatie voor en door dierenartsen in Nederland Uitgebreide informatie over de CAO Dierhouderij, de volledige tekst van de cao, pensioen, actualiteiten, functiehandboek, etc Het is goed te onderzoeken of de paardensector in de juiste producten en diensten investeert. Monitor 2015 zijn de volgende onderzoeken gebundeld: het Nationaal Ruiteronderzoek 2014/2015 van HAS Hogeschool en de Kengetallen Monitor 2011-2014 van ABAB Accountants en Adviseurs. Er zijn veel meer kengetallen beschikbaar Kengetallen Paardenhouderij.....- 5 - 2.2.2. Bedrijfstypen Voor de paardensector is afgesproken dat alle hippische accommodaties een veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport moeten hebben om erkend te kunnen worden als leerbedrijf

Limburg ligt midden in het centrum van de internationale paardensport. Met een goed klimaat, een top infrastructuur, meerdere vliegvelden in de directe omgeving en veel specialistische kennis over paarden fokken, houden en trainen en het jaarrond veel evenementen en trainingsmogelijkheden, vormt Limburg dé perfecte thuisbasis voor veel paardenliefhebbers en professionals De volgende opleidingsonderdelen komen aan bod: kennis van de hippische markt, kengetallen, opstellen en onderbouwen taxatierapport (tevens praktijk-examenopdracht), waarde bepalen van het paard, dier- en consumentenrecht, aan- en verkooprecht, marketing en starten van eigen bedrijf (praktijkopdracht is het inleveren van een kort bedrijfsplan) gebruiken, om zo als sector kengetallen te ont-wikkelen. Daarmee kan de paardensector laten zien wat zij doet, daar kan onderzoek en ook beleid op afgestemd worden. En voor een indivi-duele paardenhouder zal het interessant zijn om een vergelijking te kunnen maken met andere bedrijven, denkt Visser. Kathalijne Visser, Maudia van Wijhe-Kiezebrin De vervluchtingspercentages van de ammoniak die in het kader van dit bestemmingsplan definitief komen te vervallen, zijn bekend. Als het gaat om ander bestaand gebruik dan landbouwgrond en deze geen kengetallen kent, is het mogelijk om een natuurvergunning als uitgangspunt te nemen (zie eerder in dit artikel onder Project) Tussen paardenbedrijven zijn grote verschillen in omzet, strooisel- en ruwvoergebruik, blijkt uit de eerste hippische ondernemersmonitor, die onlangs tijdens Horse Event in Deurne is gelanceerd

Kengetallen paardenhouderij nog altijd onduidelijk - Horses

 1. (LNV) de paardensector gevraagd te werken aan welzijns-verbeteringen in de paardensector. Het ontwikkelen van een methode om welzijnsproblemen in kaart te brengen (het ontwikkelen van een welzijnsmonitor voor de paar-denhouderij) is één van de projecten die naar aanleiding van deze vraag door de paardensector is gestart
 2. 2 Inhoud Voorwoord 3 Ondernemen is méér dan passie voor paarden 1 Succesvol ondernemen anno Profielschets van de paardensporter 6 3 Dierenwelzijn integreren in bedrijfsvoering is noodzakelijk 10 4 Kengetallen: kansen voor beter rendement 1
 3. paardensector als landschapsbeheer daarvan vinden. Op . deze wijze is getracht een zo compleet beeld te verkrijgen . kengetallen het aantal paarden in Nederland niet is vast te
 4. g
 5. Onze coöperatieve missie. De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu

Kengetallen paardenhouderij: lastig door grote diversiteit

Home; Login Nieuwsarchief. Login. wachtwoord vergeten Hierbij zijn gemiddelden voor de branche berekend waaruit kengetallen zijn geformuleerd. Vanwege een hoge(re) respons dit keer in vergelijking met het eerste onderzoek zijn de resultaten meer representatief. Ruitersport scoort. De totale omzet binnen de ruitersportbranche is vastgesteld op 129 miljoen euro de paardensector 1,5 miljard, de hoveniers 2,75 miljard en de tuinbranche 3,6 miljard euro. De werkgelegenheid is navenant. alleen al het agri-foodcluster biedt werk aan circa 636.000 mensen in ongeveer 120.000 bedrijven, waarvan gemiddeld 35% op vmbo, 50% op mbo en 15% op hbo- of wo-niveau werkzaam is2. 2 Onderbouwing in bijlage 3

Er zijn geen kengetallen die dat verraden en dus moeten we constateren dat we daar weinig van weten. De paardensector zelf en het ministerie van LNV willen hier verandering in brengen en gaven onderzoekers Kathalijne Visser-Riedstra, Maudia van Wijhe-Kiezebrink en Francesca Neijenhuis de opdracht een protocol 'Dagprogramma paard' op te stelle Neem een kijkje in Almere of ontdek wat Aeres voor de paardensector doet. Daarnaast laat de organisatie zien waarmee Aeres in het nieuws is geweest en wordt er aandacht besteed aan de kengetallen van de gehele organisatie Paardensector moet gezamenlijke kennisagenda opstellen. Nieuws. De hoofdthema's van het seminar waren: interactie paard-ruiter, bedrijfsontwikkeling en kengetallen, prestatie en gezondheid en welzijn en bedrijfsinrichting

De Hippische Monitor: trends en ontwikkelingen in de

Economische kengetallen paardensector. De intensieve veehouderijsector vertegenwoor-digt een waarde van ¤ 5,2 miljard (ruwweg onder te verdelen in varkens ¤ 2,8 miljard, pluimvee ¤ 1,1 miljard en kalveren ¤ 1,3 miljard). De gezelschapsdierensector in Nederland i Datum publicatie Organisatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Datum brief; 04-07-2005: Tweede Kamer der Staten-Generaal: 2004-2005: 29800-XIV nr. 99: 24-06-200 paardensector in zijn geheel. In 2004 heeft de on|ikkeling in de paardensector, mede op aandringen van overheden, geleid tot het samenstellen van de sectorraad Paarden. In deze sectorraad zijn 25 stamboeken middels de Koepel Fokkerij vedegenwoordigd. Daarnaast heeft in 2002 een belangrijke fusie van 1 In samenwerking met HAS Hogeschool worden kengetallen geanalyseerd en ontwikkeld om de ondernemers handvatten te bieden voor het verbeterplan. De masterclass wordt afgesloten met een symposium op Jumping Indoor Maastricht op 14 november. Deze dag presenteren de deelnemende ondernemers hun verbeterplannen

Wat zijn de omzetcijfers van de diverse branches in ons land

de continuïteit van organisaties in de paardensector te garanderen. Leiding geven aan heterogene groepen. De student laat zien dat hij in staat is om leiding te geven aan heterogene groepen. om deze groepen te laten samenwerken zodat er een optimaal resultaat ontstaat dat. voldoet aan de criteria van de sport- en recreatiesector. Hospitality. Bekijk het profiel van Nelleke Krol op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Nelleke heeft 8 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Nelleke en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien

Inhoud - Kennisbank Sport en Bewege

paardensector in zijn geheel. In 2004 heeft de ontwikkeling in de paardensector, mede op aandringen van overheden, geleid tot het samenstellen van de sectorraad Paarden. In deze sectorraad zijn 25 stamboe-ken middels de Koepel Fokkerij vertegenwoordigd. Daarnaast heeft in 2002 een belangrijk Wijhe-Kiezebrink van M. C's 3 research works with 22 reads, including: Paardenhouderijen vergeleken: out of the bo Kengetallen EU 27 Realisatie 2010 NL Realisatie 2010 EU 27 Realisatie 2011 NL Realisatie 2011 Ambitie 2011 1. Percentage consumenten dat zich voldoende beschermd acht 57% 69% 58% 74% Voor al deze kengetallen geldt dat de ambitie is om boven het EU gemiddelde te blijven. 2. Percentage consumenten dat verkopers/ providers vertrouwt* 65% 77% 65%. Ook de Nederlandse paardensector is economisch van groot belang met duizenden professionele bedrijven en staat internationaal hoog aangeschreven. Zuivel, vlees, eieren en sportpaarden uit Nederland gaan de hele wereld over. Maar Nederland 'exporteert' ook kennis

Vergunningen paardenhouderij: heb je je vergunningen op orde

Hieronder volgt een overzicht van het opleidingsaanbod gerelateerd aan de melkveehouderij. Klik op naam van de opleiding, training of cursus voor meer informatie In deze periode hield ik me als projectmedewerker bezig met het Project Kengetallen. Ik was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een benchmarksysteem voor de paardensector. Hiervoor verzamelde ik financiële en bedrijfstechnische gegevens van ondernemers welke ik met behulp van een Excel model analyseerde pluimvee- en paardensector levert ForFarmers handelsproducten voor akker- en weidebouw. Bij haar producten biedt ForFarmers klanten aanvullende kennis en advies op het gebied van voe-ding, dierhouderij en bedrijfsontwikkeling. Gelet op haar positie in de voedselketen wil ForFarmers toonaangevend zijn in duurzaam onder-nemen Samenvatting: In dit rapport wordt met behulp van berekeningen met het MAMBO model, registraties van LNV-DR en interviews met mestdistributeurs verslag gedaan van de monitoring van de mestmarkt van het jaar 2008 blz. A. ALGEMEEN. 5. 1.1. AANBIEDING EN DECHARGEVERLENING. 5. 1.2. Leeswijzer. 9. B. HET BELEIDSVERSLAG. 11. 1.3.1. De Beleidsprioriteiten. 11. 1.3.2. De.

Beleidsnotitie paardenhouderijen - Overheid

De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet over het onderdeel Landbouw en Natuur, heeft de eer verslag uit te bren 2.4.2 Paardensector. De gemeenten in het reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld voor het ruimtelijke beleid dat van toepassing is op paardenbedrijven. Deze handreiking is opgesteld in opdracht van de samenwerkende gemeenten in de Regio de Vallei, waarvan de gemeente Barneveld deel uitmaakt + De paardensector is bezig met professionalisering en heeft een plan van aanpak opgesteld om te komen tot de noodzakelijke welzijns-verbeteringen. + Er is gestart met een vierjarig programma ter voorkoming van verwaarlozing van landbouwhuisdieren 1 2 Het paard in Nederland M. de Weerd & J.K. Oldenbroek Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), Wageningen Wag..

Maneges en sportscholen - cbs

Internetbijlagen (geplubliceerd op www.rijksbegroting.nl) 1 Overzicht evaluatieonderzoek. 2 Moties en toezeggingen. 3 Subsidieoverzicht. 4 Verdiepingshoofdstuk. A. ARTIKELSGEWIJZ Bijlage 8 Overzichten en kengetallen Aeres Hogeschool . Bijlage 9 Modellen MIP . Bijlage 10 Helderheid in bekostiging . Deel V Jaarrekening 339 . Alle onderdelen hebben een eigen inhoudsopgave. Inhoud Aeres • Ruimte voor verantwoordelijkheid • Bestuursverslag 2017• 5 juni 2018 Pagina 3 van 406 . Aeres. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Kengetallen. Algemene Inspectiedienst. De Algemene Inspectiedienst is belast met de handhavingsfunctie op de beleidsterreinen van het ministerie van LNV. De kerntaken van de dienst zijn: - het controleren, opsporen en verifiëren van de naleving van de LNV-regelgeving c.q. het signaleren van het ontbreken daarvan e

 • Panacur pasta bijsluiter.
 • Norma bedden review.
 • 15W40 olie betekenis.
 • Hoe maak je vrienden in de brugklas.
 • Acoya curaçao resort, villas & spa tui.
 • Tarwegras shot kopen.
 • Ik ben gek op jou betekenis.
 • Golden House Goes.
 • Ajax Selectie 2011.
 • Nederlandse camping Tsjechië.
 • Wetenschap en techniek tijdschrift.
 • Markerwaarddijk open.
 • KVK nummer aanvragen.
 • Warner Bros Park.
 • Koude slaatjes.
 • Pomp Apparaat Clean Nutrition.
 • Walibi kaartjes primera.
 • Huis te koop voor 1 euro België.
 • Overhead projector Marktplaats.
 • Perfect Hair makeup Weesp.
 • Sparknotes othello translation.
 • Lara, Turkije.
 • Goedkope hoepels.
 • Sleepsnelheid.
 • Schuifpoort 6 meter.
 • Haar doneren 20 cm.
 • Narcisme in relaties.
 • Capaciteit Brabanthallen.
 • Vijverhof Wevelgem zwemmen.
 • Pplv facebook.
 • 9/11 Memorial 2020.
 • Hoe schrijf je een recensie over een film.
 • Winkelpand huren Utrecht.
 • Is not teken.
 • Stilstaand water 4 letters.
 • Keffiyeh.
 • Gistpannenkoeken met appel.
 • Michigan State University.
 • Sirius Black quotes.
 • Bistro de Jerden.
 • Beeldhouwkunst evolutie.