Home

Uitleg loonstrook Werknemerloket

Uitleg loonstrook (Explanation payslip) Volgen. Loket.nl 11 juni 2015 09:00. In de bijlage van dit bericht tref je een uitleg van de loonstrook uit Loket.nl, deze is beschikbaar in Nederlands, Engels, Frans en Duits. Loonstrook eenvoudig uitgelegd 2021.pdf (2 MB). Uitleg loonstrook (Nederlandse versie) Van je werkgever ontvang je een loonstrook waarop precies staat welk salaris je op je rekening gestort krijgt. Op de loonstrook staan echter verschillende termen en cijfers die niet voor iedereen bekend zijn. Om je loonstrook te kunnen controleren, is het natuurlijk wel handig om te begrijpen wat er staat

Uitleg loonstrook (Explanation payslip) - Loket

 1. 2 Het werknemerloket Nadat u bent ingelogd op d Op deze pagina treft u de salarisstroken aan van uw werkgever. Wanneer op select wordt geklikt zal de loonstrook worden geopend. Via het menu aan de linkerkant van het scherm kunt navigeren naar verschillende gegevens, welke opties hier aanwezi
 2. Uitleg loonstrook/jaaropgave. Uitleg jaaropgave (Explanation of the annual statement) Uitleg loonstrook (Explanation payslip) Bekijken documenten. Loonstroken en jaaropgaven van meerdere werkgevers in één applicatie met Clever; Raadplegen loonstrook in het Werknemerloket; Hoe raadpleeg ik mijn loonstrook in het Werknemerloket? Raadplegen.
 3. ontvang je vanaf de eerstvolgende loonstrook telkens een nieuwe digitale nota in je bankgegevens. Indien je vervolgens op dit bericht klikt zal automatisch Werknemerloket worden geopend met de bijbehorende loonstrook. Hierna is het mogelijk om de overige functionaliteiten van Werknemerloket zoals jaaropgaven, verlofkaart, etc. te raadplegen

Hoe raadpleeg ik mijn loonstrook in het Werknemerloket? Volgen. Loket.nl 1 maart 2018 20:09. Deze video laat zien hoe je je loonstrook kunt raadplegen in het Werknemerloket. Was dit artikel nuttig? Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0. Artikelen in deze sectie. Loonstroken en jaaropgaven. Raadplegen loonstrook in het Werknemerloket Volgen. Loket.nl 1 maart 2018 20:05. Was dit artikel nuttig? Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0. Artikelen in deze sectie. Loonstroken en jaaropgaven van meerdere werkgevers in één applicatie met Clever; Raadplegen loonstrook in het Werknemerloket; Hoe. Uitleg loonstrook; Uitleg over jouw loonstrook. Hoe wordt jouw salarisstrook opgebouwd? En wat betekenen de begrippen die erop staan? Hieronder kun je voorbeelden van een loonstrook downloaden. Download voorbeeld loonstrook (pdf) LOONSTROOK ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN. LOONSTROOK DECENTRALE OVERHEID. LOONSTROOK ONDERWIJS Je eerste loonstrookje van 2021 krijg je in januari - zo begrijp je wat er eigenlijk staat Het loonstrookje is voor bijna iedereen een onbegrijpelijke brij van cijfers, moeilijk te plaatsen.

De werkgever is verplicht bij iedere wijziging van het uit te betalen bedrag een loonstrook uit te reiken aan de werknemer. Dit betekent dat u minimaal 1 keer per jaar een loonstrook dient te ontvangen. Bij wisselend loon, zult u iedere periode een loonstrook moeten krijgen Het Werknemerloket zorgt voor een efficiënte communicatie met je werknemers door processen en documenten te digitaliseren. Van het indienen van een verlofaanvraag tot het toevoegen van een bonnetje aan een declaratie. In het Werknemerloket maak je werknemers hiervoor eenvoudig verantwoordelijk Met het Werknemerloket heb je al je zaken rondom je werk altijd en overal bij de hand in één overzichtelijke applicatie

3 1 Werknemerloket Het Werknemerloket van Loket.nl is een webbased applicatie waarmee de werknemer altijd en overal met een internetverbinding toegang kan krijgen tot de gegevens zoals die in de salaris- en personeelsadministratie bekend zijn. De enige voorwaarde is een computer met een internetaansluiting. Om optimaal te kunnen werken met Werknemerloket adviseren wij dat de computer voorzien. Uitleg over je loonstrook. Hieronder leggen we je alle onderdelen van de loonstrook uit. Basisgegevens. Boekjaar: het jaar waar de berekening betrekking op heeft. Periode: de periode waarover de verloning heeft plaatsgevonden. Verwerkingsdatum: de datum waarop de loonstrook is verwerkt Uitleg Loonstrook. Hoe lees ik een loonstrook? Opbouw bruto-netto Zie het voorbeeld met extra uitleg onderaan deze uitleg ter verduidelijking van deze informatie: De salarisberekening is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Het salaris: een. periodieke loonstrook. Bij Bijzonder Tarief is er sprake van een extra loonstrook met een incidentele betaling, zoals een winstuitkering. Herreken van een eerdere periode houdt in dat het een correctie is over een of meerdere perioden. 11. Verl. per. 12. Periode In deze tabel staan alle bedragen en aantallen vermeld di Dat loonstrookje wordt soms trouwens salarisspecificatie of salarisstrook genoemd. Nu je weet wat een loonstrook is, wil je vast ook weten wat al die letters die erop staan precies betekenen. Scrol iets verder en je vindt eerst een voorbeeld van een loonstrook en daarna nog meer uitleg over je loonstrookje

Handige uitleg loonstrook · Loket

Loonstrook 2021: nettoloon stijgt voor alle werknemers (15-09-2020) Dat blijkt uit de doorrekeningen van HR-dienstverlener Visma | Raet en Stichting Loonwijzer, op basis van het Belastingplan dat op Prinsjesdag is gepresenteerd het Werknemerloket uit. Indien je meerdere dienstverbanden hebt, kun je op alle pagina's bovenaan het dienstverband selecteren waarvan je de betreffende gegevens wilt raadplegen. Op de startpagina tref je ook de meest recente loonstrook en jaaropgave aan en eventueel het actuele verlofsaldo. Op iedere pagina staat aan de linkerkant het hoofdmenu Medewerkers van AFAS hebben geen toegang tot jouw loonstrook. Je eigen salariswijzer creëren met AFAS. De salariswijzer is ontwikkeld voor en door medewerkers en wordt standaard meegeleverd. Je hebt dus geen dure consultants nodig om jouw medewerkers eenvoudig van een begrijpelijke loonstrook te kunnen voorzien Uitleg loonstrook. Elke maand (of soms één keer per jaar) krijgt u uw loonstrook. De meeste mensen weten niet wat alle punten betekenen. Hieronder vindt u daarom een gedetailleerde uitleg van een salarisstrook (gebasseerd op de horeca CAO). 1: Periode: periode waar de loonberekening over is uitgevoerd

Video:

Uitleg loonstroken per contractvorm Manpower V120150923 Pagina 1 van 13 Inleiding Op elke loonstrook staan veel begrippen en afkortingen. Deze begrippen en afkortingen zijn niet altijd even duidelijk. De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken, in dit document worden deze verschillende blokken Met ingang van deze periode hebben jullie de mogelijkheid om je loonstrook via een website in te zien. We sturen de loonstroken dan ook niet meer op. Deze website is werknemerloket.nl. Wij hebben inmiddels alle emailadressen die bij ons bekend zijn ingevoerd en gaan de 150210-ch-uitleg loonstrook via de mai A simple explanation of your payslip! Your employer will provide you with a payslip which states the exact salary you will receive on your account uitleg van de salarisstrook van Raet, een uitgebreide hand-leiding kunt u vinden op www.dyade.nl. door Herman de Wild Het bovenste deel van de salarisstrook Linksboven wordt afgedrukt: 29201: Het nummer waaronder uw werkgever bij Dyade bekend is. 0001: Het instellingsnummer. Hiermee kan uw werk-gever het totale personeelsbestand onderverdelen Werknemerloket. Als werkgever kun je alle relevante informatie raadplegen in het Werkgeverloket, maar voor je werknemers is er ook een persoonlijke online omgeving waarin ze alles rondom hun werk kunnen regelen en raadplegen (het Werknemerloket). Van het indienen van declaraties tot het inzien van het persoonlijke dossier

Loonstroken en jaaropgaven Werknemer - Loket

 1. Laatste update: 7 december 2016, 16:52Elke maand wordt door u als werkgever een loonstrookje uitgedeeld aan uw personeel. Weet u hoe u ze moet lezen en wat alles betekent wat er op staat? Onderstaand treft u een toelichting aan op de diverse begrippen die op de loonstrook voorkomen. Begrip Uitleg Periode Periode waar de loonberekening over is uitgevoerd. Afdeling De afdeling waar [
 2. imumloon. K Heffingskorting. Hier staat of je wel/geen loonheffingskorting laat toepassen
 3. Werknemerloket: download handleiding: Eenvoudige uitleg jaaropgave Handleiding werknemersloket Je loonstrook eenvoudig uitgelegd: 088 - 10 20 850 info@zasalaris.nl: Met 12 medewerkers is er altijd iemand met antwoorden op uw vragen. Wij helpen u graag! Algemene voorwaarden
 4. het Werknemerloket uit. Indien je meerdere dienstverbanden hebt, kun je hier allereerst het dienstverband selecteren waarvan je salarisgegevens wilt raadplegen. Op de startpagina tref je ook de meest recente loonstrook en jaaropgave aan en eventueel het actuele verlofsaldo. Op iedere pagina staat aan de linkerkant het hoofdmenu
 5. Met WerknemerLoket kunt u uw werknemers toegang geven tot een eigen inlogportaal online. Hier kan de werknemer zelf zijn/haar loonstrook en jaaropgave inzien en downloaden. Indien u de verlofmodule afneemt dan krijgt uw werknemer middels Werknemerloket ook toegang tot zijn/haar verlofkaart
 6. Uitleg loonstrook 2021. Uitleg loonstrook 2021: Voorbeeld loonstrook « Terug naar Alle handleidingen.

Instructie gebruik Employee Self Service/App werknemerloket Inhoudsopgave 1. Een andere mogelijkheid is om de loonstrook af te drukken door te klikken op de knop met de printer. Daarnaast willen wij u in het kort uitleggen hoe u het portaal dient te gebruiken. Begin Tip Uitleg loonstrook. Waar moet een loonstrook aan voldoen? Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een loonstrook te overhandigen aan je personeel. Dat kan zowel op papier als digitaal. Waar moet zo'n salarisspecificatie allemaal aan voldoen? Een loonstrook maakt duidelijk wat een werknemer in een bepaalde periode heeft verdiend Loonstrook (Profit) Waarvoor is dit rapport bedoeld. Uitleg. Omschrijving. Het brutoloon is het loon (de som van het salaris, toeslagen en belaste vergoedingen) vóór aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en de premies voor werknemersverzekeringen Dit is het bedrag dat op de loonstrook staat vermeld. Wanneer op de loonstrook bijvoorbeeld 10% staat vermeld, weet je dat de werkgever 30% betaalt. Deze verhouding (1/3 werknemer en 2/3 werkgever) komt het meeste voor. Per loonstrook verschilt de aanduiding. Dit kan zijn pensioenpremie, OP, OP/NP, Pens.premie, etc De loonstrook uitgelegd Hoe kom je van bruto naar netto? Volg de graphic en ontleed je salarisstrook. Bovenop gaan de bedragen er in die bij je bruto inkomen worden opgeteld. Uit de pijpjes onderaan stroomt het geld dat van je salaris afgaat. 24 januari 2018 • TEKST Joëlle Poortvliet - Redactie Onderwijsbla

Als je loonstrook binnenkomt, let je vaak alleen op wat je betaald krijgt en ga je weer over tot de orde van de dag. Maar er staat nog veel meer op dan alleen je nettoloon. De getallen en afkortingen vliegen je om de oren. Wat betekenen ze? We zetten het voor je op een rij. If this section shows the abbreviations 'ZVW' (Healthcare Insurance), 'ZW' (Sickness Benefit), 'WW' (Unemployment Benefit) and 'WIA' (Work and Income according to Labour Capacity), it means you are insured according to these four statutory schemes De loonstrook is kortweg opgebouwd uit drie delen. Het bovenste deel bevat algemene gegevens over de medewerker. Het middenstuk betreft de berekening bruto-netto en de werkgeverslasten. Onderaan de loonstrook worden de reserveringen, het verlof en enkele cumulatieve waardes weergegeven. Algemene gegevens; Berekening bruto-netto en werkgeverslaste Hoe wordt een loonstrook opgebouwd? Wat betekenen alle elementen op een loonstrook? Dit zijn voorbeelden van vragen die wij geregeld krijgen en zullen behandelen in deze loonstrook uitleg. Hoe te gebruiken? In onderstaande loonstrook kunt u, wanneer u uw muis eroverheen beweegt, terugvinden wat ieder element betekent

Hoe raadpleeg ik mijn loonstrook in het Werknemerloket

 1. De uitleg loonstrook is zowel in het Nederlands en Engels verkrijgbaar. Klik op onderstaande buttons om deze te downloaden. Download de uitleg van de loonstrook Download the payslip explanation. Meer informatie. Heeft u vragen over uw loonstrook? Neem dan contact op met onze loonadvies specialisten
 2. Yuuup, dat is je loonstrook! Zo'n salarisspecificatie is niet voor iedereen even duidelijk. Maaarrr het is wel belangrijk! Jij wil toch ook weten wat je precies verdient? Wij zullen je er ALLES over vertellen. Dus bij deze, de allerhandigste uitleg over je salarisstrook! Jooehoee. Lees ook: check hier het gemiddelde salaris per beroep op een rij
 3. > Uitleg: je loonstrook. 7.679. x gelezen Uitleg: je loonstrook. Als je werkt, is je werkgever verplicht je een loonstrook te geven. Bij sommige werkgevers krijg je dit digitaal, bij anderen op papier. Je kunt elke maand een loonstrookje krijgen, maar dat hoeft niet als je loon niet verandert
 4. Eerste loonstrook 2021: meer salaris voor alle werknemers Nieuws Het nettoloon op het loonstrookje valt voor alle werknemers tientallen euro's hoger uit, aldus HR- en salarisdienstverlener ADP

Raadplegen loonstrook in het Werknemerloket - Loket

Uitleg over de raadsels van je loonstrook. Je loonstrook ontcijferen, soms is dat nog een hele klus. Wat betekenen die woorden en waar komt die inhouding in vredesnaam vandaan? Driessen probeert je loonstrook zo overzichtelijk en duidelijk mogelijk te maken maar soms ontkomen ook wij niet aan de raadsels Van uw werkgever krijgt u een loonstrook. Hierop staat een specificatie van uw loon. Veel werknemers krijgen iedere maand een loonstrook, maar dat is niet verplicht. U krijgt in ieder geval een loonstrook bij de betaling van uw eerste salaris. Ook krijgt u een loonstrook als er iets verandert in het loon of in de loonheffingen

Als werkgever vermeldt u wellicht meer gegevens dan alleen de wettelijk verplichte zaken. Denk hier bijvoorbeeld aan het adres van uw werknemer. De loonstrook biedt criminelen veel aanknopingspunten om identiteitsfraude mee te plegen. Het is dan ook raadzaam om goed te kijken naar de wijze waarop u deze gegevens aan uw werknemers verstrekt. 1 Zo controleer je jouw eerste loonstrook van 2019 . Vrijwel alle Nederlandse werknemers gaan er in 2019 op vooruit in nettoloon. Mooi meegenomen Uitleg loonstrook. Witte en groene tabellen, loonheffing, bijdrage Zvw, bijzonder tarief, bruto, netto, eigen bijdrage pensioen: Een loonstrook kan soms erg onduidelijk zijn. We leggen daarom graag de termen op een loonstrook eenvoudig voor je uit

Uitleg loonstrook - Visma Rae

 1. istratiekantoor, lange uitleg... Cliënten ad
 2. Met de Werknemerloket app bekijk en muteer je eenvoudig allerlei zaken rondom je werk. Met deze app kun je: • Eenvoudig verlof aanvragen en de status van je aanvraag controleren. • Declaraties indienen zoals onkosten en overuren • Belangrijke documenten inzien zoals je contract en arbeidsvoorwaarden • Loonstroken en jaaropgaven raadplegen
 3. Loonstrook controleren. Voor veel werknemers is de loonstrook een onbegrijpelijk briefje, met allerlei onbekende cijfers en begrippen. Maar het is wel belangrijk om te weten wat er staat. Met het loonstrookje kun je namelijk jouw salaris controleren

Eerste loonstrook van 2021: zo begrijp je wat er eigenlijk

Uitleg van de verschillende begrippen op uw loonstrook . Lees hieronder hoe u de loonstrook kan lezen en wat de verschillende woorden betekenen. Uw brutoloon Dit is het salaris waar nog géén belastingen en premies op zijn ingehouden. Dit is dus níet het loon dat op uw rekening wordt gestort. Loon L Uitleg loonstrook. Klik op een onderdeel van de loonstrook voor meer uitleg. 1. Periode. De periode (maand en jaar) waarop de salarisafrekening betrekking heeft. 2. Gegevens werkgever. De naam-, adres- en woonplaatsgegevens van uw werkgever Een dezer dagen valt hij op de digitale deurmat: de eerste loonstrook van 2021. Maar wat staat daar eigenlijk op? En wat is er nou veranderd ten opzichte van vorig jaar? Een korte uitleg van je. Visma Service Center voor de beste ondersteuning op uw bedrijfssoftware. Visma Software; Inloggen; Contact; Zoeken..

Uitleg loonstrook, loonheffing, salarisstrook

www.werknemerloket.nl. Met het Werknemerloket heb je al je zaken rondom je werk altijd en overal bij de hand in één overzichtelijke applicatie. Je loonstrook eenvoudig uitgelegd! · Loket.nl www.loket.nl. Begrijp jij eigenlijk wat er op je loonstrook staat. In onze infographic leggen wij de online loonstrook van Loket.nl helemaal aan je uit Dit jaar ontvangen werknemers door de nieuwe belastingtarieven en heffingskortingen gemiddeld een hoger nettoloon. Het eerste loonstrookje van 2021, dat binnenkort op de (digitale) mat valt, zal. Op deze loonstrook wordt altijd het netto nog te verrekenen bedrag van TWK mutaties uit vorige perioden afgedrukt en in de betaling meegenomen. Verschil en vervangende loonstroken genereren: Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit Loonstrook. Strookt je loon met wat je verdient? Je kent hem wel. Digitaal of geprint: een loonstrook of salarisstrook. Elke maand vindt hij zijn weg naar elk van jouw medewerkers en/of jezelf, als je een eigen B.V. hebt. Loonstroken zijn nodig voor een aangifte inkomstenbelasting, het aanvragen van een uitkering of toeslagen

als de loonstrook ook als jaaropgaaf geldt: de verplichte gegevens van de jaaropgaaf. Veranderingen per 1 januari 2020. Vast of tijdelijk contract. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) schrijft voor dat per 1 januari 2020 ook op de loonstrook staat of de werknemer een vast contract heeft of dat er juist sprake is van een flexibel contract Bij Persaldi heb je geen extra kosten voor deze functionaliteiten. In het scherpe tarief per loonstrook zitten alle mogelijkheden opgenomen die de salarissoftware van Loket.nl biedt. Heeft u zaterdag- of vakantiewerkers in dienst? Zij kunnen eenvoudig zelf de gewerkte uren binnen de app van het werknemerloket invullen Dit zorgt er ook voor dat een Nederlandse loonstrook er gunstiger uit zou zien. Een gehuwde, wiens Nederlandse inkomen met dat van zijn partner onder een bepaalde grens komt, kan in een andere Steuerklasse worden ingedeeld, namelijk in Steuerklasse 3. Dit houdt in dat het nettosalaris per maand ongeveer € 240,- hoger uitvalt

Ervaar het gemak van Werknemerloket · Loket

Op je loonstrook kom je veel afkortingen en lastige begrippen tegen. We leggen de termen op deze pagina uit. Kijk ook even in dit artikel op AOb.nl waarin je een infographic vindt over de loonstrook met uitleg erbij. Werktijdfactor (WTF) Dit is de aanduiding voor de betrekkingsomvang van je dienstverband En onderin de loonstrook verschijnt de PKB-opbouw: Afbeelding: Verloning, PKB-opbouw en -stand . Uitleg getallen: de 1,33 ontstaat door de 2 PKB-dagen (16 uur) te delen door 12 (maanden) = 1,33 uur PKB-opbouw per maand. Maart is de derde verloning van het jaar. 3 x 1,33 = de getoonde stand van 4,00 uur PKB

Uitleg over jouw loonstrook bij Transcore - Uitzendblog

Werknemerloket − Altijd alles bij de hand als werkneme

 1. Uw jaaropgave vindt u in Mijn SVB. Uw jaaropgave staat in het menu ' Raadplegen '. Kies voor ' Details ' om uw jaaropgave te bekijken. U kunt uw jaaropgave zelf opslaan als pdf of printen
 2. gen doen veel werknemers duizelen. En hoewel er door meeste programma's voor salarisverwerking dezelfde termen op de loonstrook hanteren, kunnen er voor hetzelfde gegeven per organisatie toch verschillende aanduidingen worden.
 3. Hieronder volgt een uitleg van een aantal termen op de loonstrook: Stam salaris: Het bruto salaris dat u krijgt als u fulltime werkt. In het geval van bovenstaande loonstrook geldt een volledige werkweek van 40 uur. Als deze werknemer 40 uur per week zou werken, zou hij €1713,- bruto per maand verdienen
 4. Uitleg termen & afkortingen loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. De loonstrook is verdeeld in een aantal onderdelen. Per onderdeel geven we je een uitleg
 5. En hoewel sommige zaken heel duidelijk zijn, zijn er ook bepaalde termen en cijfers die wat uitleg vragen. Payroll Professionals helpt je bij het lezen van je loonstrookje! Omdat ieder loonstrookje weer anders is, hebben we geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van alle componenten die mogelijk op je loonstrookje staan

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl - PDF Gratis ..

De loonstrook (of salarisstrook) is een specificatie van het salaris. Hierop vermeld de werkgever het brutoloon, inclusief toeslagen en bonussen en de inhoudingen (belastingen en premies).Onderaan vindt u het bedrag dat als nettoloon op uw rekening wordt gestort.. Naast de gegevens over het salaris, staan ook de gegevens van de werkgever, werknemer en de periode waarop de loonstrook betrekking. Handleiding Werknemerloket voor de werknemer B-OnLine HRM heeft een module genaamd Werknemerloket. Dit is een applicatie waarmee u online toegang heeft tot uw gegevens, zoals bijvoorbeeld loonstroken of eventuele verlofaanvragen. Het is mogelijk om uw gegevens te raadplegen via uw computer of via de gratis app 'Werknemerloket' op uw smartphone Digitale loonstrook via e-mail. Een medewerker ontvangt iedere periode een e-mail met de loonstrook als bijlage. Daarvoor is het noodzakelijk van een medewerker het e-mailadres te weten. Dit kan zowel een zakelijk als een privé e-mailadres zijn. Elektronisch dossier. De digitale loonstrook wordt in het digitale personeelsdossier geplaatst Loonstrook - uitleg salarisspecificatie Per week ontvang je van Werkstudent een loonslip. Op deze loonslip staat een groot aantal gegevens, zoals je bruto salaris, inhoudingen, netto salaris en de reserveringen die je hebt opgebouwd

Sluiten Cookie Instellingen. Jij kan hieronder instellen welke cookies jij van ons accepteert. Houd er rekening mee dat door het niet accepteren van cookies jouw website ervaring niet optimaal kan zijn Salaris en Loonstrook Netto loonberekening Wanneer je een voorbeeldberekening wil hebben van je netto salaris bij een eventuele wijziging, bijvoorbeeld bij opname Duurzame Inzetbaarheid, betaald of onbetaald (ouderschaps-)verlof, dan kunnen wij dat voor je doen Uitleg van de loonstrook Op elke loonstrook staan veel begrippen en afkortingen, dus ook op de uwe. In dit document worden de verschillende termen en afkortingen toegelicht. De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken. Per blok volgt een uitleg. HK Is er heffingskorting toegepast

Salarisstrook Uitleg

Uitleg over je loonstrook Payroll Selec

Loon salarissoftware, overzicht van de losse handleidingen. Algemene handleiding. Lees de Algemene handleiding Loon voor informatie over het gebruik van Loon.. Detailhandleidingen. Hieronder vindt u een lijst van handleidingen over een specifiek onderwerp Een salarisstrook wordt ook wel een loonstrook, loonstrookje of salarisspecificatie genoemd.Hierop staat het loon van een werknemer en hoe dit loon is opgebouwd. 1. Salarisstrook maken, waarom? Volgens de wet ben je verplicht om je werknemers een salarisstrook te geven Uitleg loonstrookje Albert Heijn - Hoe werkt het loonstrookje van Albert Heijn? Hoe kan ik zien of ik goed uitbetaald ben? Dat vertel ik je in dit artikel. Houd je loonstrookje bij de hand, dan wordt het (hopelijk) allemaal duidelijk. Let op! Deze handleiding is verouderd

Uitleg Loonstrook - Check Salarisse

Uw loonstrook eenvoudig uitgelegd. 13 feb. `19 Download de uitleg van de loonstrook. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Altijd up-to-date blijven met Van Oers. Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief. Schrijf u in button text. De laatste ontwikkelingen Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 . Je salarisstrook bestaat uit twee pagina's. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats. Inhoud Algemeen medewerker sneller de loonstrook raadplegen,. Van de werkgever krijg je een loonstrook, waarop staat welk salaris jij ontvangt. Voor de meeste werknemers is dit een onbegrijpelijk briefje, met allerlei onbekende cijfers en begrippen Uitleg loonstrook Op je loonstrook staan veel termen, afkortingen en getallen. Maar wat betekent het? Wij leggen de meest voorkomende termen graag aan je uit! 1. Basisloon Dit is jouw bruto maandsalaris als je fulltime werkt. 2. Fulltime Hier staat het aantal uren dat je fulltime per week kunt werken Hier staat op welke periode de loonstrook betrekking heeft en op welk moment deze is afgedrukt. De meeste stroken zijn per week of per 4 weken. Persoonlijke gegevens Hier vindt u de basisgegevens van de medewerker, Uitleg Loonstrook WPP NL Created Date

Loonstrook uitleg Loonstrook voorbeeld YoungCapita

De werknemerloket app biedt u toegang tot het vertrouwde werknemerloket. U kunt eenvoudig verlofaanvragen voor de geplande vakantie en meteen uw laatste loonstrook bekijken 5.2 Uw eerste loonstrook: 5.3 Samenvatting en vooruitblik: 6: Werkgevers: 6.0 Inleiding hoofdstuk 6: 6.1 Het wijzigen van het standaard aantal loonuren per dag: 6.2 Het maken van afdelingen en groepen: 6.3 Logboek: 6.4 (Bestel)Auto van de zaak: 6.5 Lease-fiets van de zaak. 7proc. bijtelling: 6.6 Dossier: 6.7 Extra gegevens: 7: Werknemers: 7.0. Het is soms lastig om het sv-loon op uw loonstrook te vinden. Bijvoorbeeld omdat er een ander woord dan sv-loon wordt gebruikt. Daarom vindt u hier 2 voorbeelden van loonstroken met uitleg. In voorbeeld 1 staat 'Loon werknemersverzekeringen' en 'Loon loonheffing'. Het bedrag dat daarbij staat, is lager dan het bedrag bij.

Loonstrook uitleg PS 2018 PayrollSelect. Loading... Unsubscribe from PayrollSelect? Van papieren naar digitale loonstrook - Duration: 4:11. AFAS Videotrainingen 3,260 views Uitleg over Loonstrook in periode na 66e en 3 maanden verjaardag in Loon, het meest verkochte salarispakket. 2021: AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Loon regelt verloning AOW-gerechtigde werknemer automatisch. Inhoudingsplicht premie- en belasting AOW-gerechtigde werknemer De werknemerloket app biedt u toegang tot het vertrouwde werknemerloket. U kunt eenvoudig verlof aanvragen voor de geplande vakantie en meteen uw laatste loonstrook bekijken. Uitleg Loonstrook 2013. Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013? Nadere informati

 • Eigenaar perceel opzoeken gratis.
 • Eisen wapenkluis politie.
 • Häcker keukenkasten.
 • Schaduw graszaad Intratuin.
 • Gelderlander Malden.
 • Leonberger te koop.
 • Vampieren weetjes.
 • Chromatografie proefje.
 • De Watermolen Roosendaal.
 • Begeleiding trainee.
 • Prins van Oranje Nassau.
 • ENFP werk.
 • Lunchbuffet Van der Valk Hoorn.
 • Rooler merchandise.
 • Engelse felicitaties verjaardag.
 • The Sims Mobile update.
 • Lichtblauwe muur woonkamer.
 • HD Service Venlo.
 • Inbus doppenset inch.
 • Kinderboerderij groningen brand.
 • WhatsApp foto formaat.
 • Linux rpm install dependencies.
 • Alaska konijn.
 • Sextet sonnet.
 • Green screen portable.
 • Rode vlag met gouden ster.
 • Ouderlijk toezicht Xbox 360 code kwijt.
 • Magnetron snacks.
 • Kleurplaat smiley hartje.
 • GIF uploaden.
 • Infrarood app iPhone.
 • Biathlon results.
 • Het Capitool Rome.
 • Wat is de gevaarlijkste dier.
 • Vlierbessensap.
 • Ali Campbell net worth.
 • Vakantiehuis Heuvelland België.
 • Finale Training Wiskunde Olympiade.
 • Hoogte boete na zonsondergang in bos.
 • Wondje baby blijft bloeden.
 • GGD soa test Almere.