Home

Remonstranten homohuwelijk

Home / Blog / Remonstranten / Het homohuwelijk is volgens het evangelie van Jezus. Artikel delen . 21 juni 2018. Het homohuwelijk is volgens het evangelie van Jezus Geschreven door Lense Lijzen. Remonstranten Foto: Seattle Municipal Archives. In mijn eerste gemeente, in Amsterdam, bezocht ik ruim 20 jaar geleden een lid dat de 90 al gepasseerd was Erkenning homoseksualiteit. Het standpunt van de Remonstranten ten aanzien van kerk en homoseksualiteit is in de jaren tachtig van de vorige eeuw officieel herzien. Toen de Remonstranten constateerden dat hun Kerkorde verouderd was en niet meer aansloot bij hedendaagse ontwikkelingen

Het homohuwelijk is volgens het evangelie - Remonstranten

Remonstranten hechten aan de eigen levenswijsheid en eigen inzichten van mensen. We willen daarover met elkaar in gesprek gaan om zo het eigen denken en geloven vorm te kunnen geven. We vinden hierbij inspiratie en richting in de bijbel en de (vrijzinnig) christelijke traditie, maar staan ook open voor inzichten uit de filosofie, de kunsten en andere religieuze tradities Remonstranten hebben al meer dan 100 jaar vrouwelijke predikanten. Even vanzelfsprekend zegenen wij al meer dan dertig jaar homohuwelijken in. Iedereen is bij ons welkom. Wil je meer weten, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze predikanten. In een gesprek kan snel duidelijk worden of wij wat voor je kunnen betekenen Het homohuwelijk is volgens het evangelie van Jezus . In mijn eerste gemeente, in Amsterdam, bezocht ik ruim 20 jaar geleden een lid dat de 90 al gepasseerd was. Maar bij haar merkte ik dat een hoge leeftijd niet automatisch betekent, dat je ook oud van geest bent. Integendeel, het viel me meteen op dat ze bij de tijd wilde blijven Lees verde Wanneer Iedere zondag is er in onze kerk een kerkdienst die begint om 10.30 uur. De komende kerkdiensten vindt u in de agenda of het preekrooster. Verder hebben wij een kerkdienst op kerstavond, op 1e kerstdag, op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag. Bijzondere diensten Naast de feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren zijn er nog ee Remonstranten zijn formeel een broederschap. Dat woord heeft oude papieren, zoals in de slogan van de Franse revolutie: liberté, egalité, fraternité. Het is een verwantschap die verder gaat dan tolerantie. Tegenwoordig is het woord wat besmet

Algemene gegevens t.b.v. ANBI-status Naam ANBI: Remonstranten Rotterdam Telefoonnummer: 010 4360543 RSIN/Fiscaal nummer: 2537783 Webadres: www.remonstrantenrotterdam.nl E-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl Bezoekadres: Museumpark 3 ~ 3015 CB Rotterdam Postadres: Museumpark 3 ~ 3015 CB Rotterdam De Remonstrantse Gemeente te Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de. Corona en kerkdiensten Iedere 1e en 3e zondag van de maand is er een kerkdienst aan de Emmastraat om 10:30 uur. Rond de christelijke hoogtijdagen zijn er meerdere kerkdiensten. Na afloop van de kerkdiensten is er gelegenheid onder het genot van koffie of thee na te praten. Kerkdiensten 2021 Remonstranten Lochem - Zutphen Met d Remonstranten zijn formeel een broederschap. Dat woord heeft oude papieren, zoals in de slogan van de Franse revolutie: liberté, egalité, fraternité. Het is een verwantschap die verder gaat dan tolerantie. Tegenwoordig is het woord wat besmet. We noemen ons hedendaags liever Remonstranten. Lees verde Wij proberen elkaar en anderen te inspireren om, betrokken met elkaar, in vrijheid en verantwoordelijkheid ons leven zin en richting te geven. Dat doen we op verschillende manieren. Kerkdiensten Iedere zondag en op de christelijke feestdagen hebben wij een kerkdienst, waarin naast de aan de gemeente verbonden predikanten, Antje van der Hoek en Reinhold Philipp Homohuwelijk . Jongeren . Mindfulness . Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten . Polarisatie van geloof en wetenschap . Remonstranten online . Remonstranten.nl. De Remonstrantse Broederschap telt ruim 5.000 leden en vrienden en een ruime kring van belangstellenden verdeeld over een veertigtal gemeenten

Homohuwelijk . Jongeren . Mindfulness . Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten . Polarisatie van geloof en wetenschap . Remonstranten online . Seksueel misbruik in de kerk . Dat heeft remonstranten ongetwijfeld aangesproken, want vriendschap is een belangrijk thema voor de remonstranten Remonstranten geloven echter dat die stelling niet een op een overgezet kan worden naar het hier en nu van kerk en homoseksualiteit. Dergelijke teksten moeten altijd in hun tijd en context gelezen worden. Ze zijn immers niet geschreven met het oog op de issues van deze tijd Ondertussen hadden de remonstranten hun huwelijkssluiting al in 1986 voor paren van gelijk geslacht opengesteld, waarmee zij de eerste geloofsgemeenschap ter wereld waren waar dit mogelijk was. [21] Als sluitstuk van deze fase wordt wel de openstelling in 2001 van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht gezien, wat men doorgaans aanduidt als het homohuwelijk Daarmee zou hij aan de kant staan van de synode van de evangelisch-lutherse kerk en de remonstranten, die onlangs met de verklaring kwam dat er 'geen overwegende theologische argumenten zijn te vinden tegen een homohuwelijk, tegen het zegenen van twee mensen in hun beloften van bestendige vriendschap, trouw en toewijding' Ze zijn trots op hun voorlopersrol als het gaat om vrouwelijke dominees (sinds 1921) en het homohuwelijk (sinds 1986) en ze hebben de waarheid niet in pacht - zondag vieren de remonstranten dat.

Dossier homohuwelijk. Remonstranten in meerderheid blij met homohuwelijk. UTRECHT - Tal van leden van de Remonstrantse Broederschap hebben de voorgenomen wijziging van het huwelijksrecht met. Remonstranten is de eerste geloofsgemeenschap in Nederland waar een kerkelijk homohuwelijk mogelijk werd. Met het openstellen van het huwelijk voor paren van het zelfde geslacht hadden de Remonstranten in 1986 zelfs een wereldprimeur. Maar dat valt in het niet bij het geluk en de erkenning van het huwelijk voor homo's en lesbiennes in de kerk

Homoseksualiteit en de bijbel Remonstranten

1 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 oktober 2011 IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg voorganger: ds. Joost Röselaers m.m.v. Jan de Vries (lezingen), Gert van Drimmelen (voorbeden) cantorij van Vrijburg o.l.v. Leenke de Lege organist: Erik Visse Stand ook homohuwelijken moeten voor het verleden... Geschiedenis ontstaat altijd vanuit het heden. Oudere leven kwam het (kantoor landsadvocaat) Bij ernstige, overdosering TCA's kunnen insulten dat 1937 een aantal Homo Huwelijk Remonstranten weken gevangenis had gezeten Amsterdam als homohoofdstad beschrijft hoe Amsterdam in de tweede helft van de 20e eeuw enkele decennia lang als de 'homohoofdstad', oftewel Gay Capital, van Europa gold.Door een liberaal politiek klimaat, een pragmatische houding van de gemeente en het feit dat één op de zeven bewoners van het oude stadscentrum homoseksueel is, werd de homocultuur in Amsterdam prominent zichtbaar

Mijn God trouwt ook homo's Remonstranten

Meeste remonstranten zijn ingenomen met homohuwelijk Trou

Het bestuur van de RGU wordt gevormd door de Kerkenraad. Uit het midden van de Kerkenraad wordt een Dagelijks Bestuur (DB) gevormd, dat de dagelijkse leiding heeft. Leden van de Kerkenraad worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering die bestaat uit leden en vrienden. De Kerkenraad bestaat uit: dhr. A. (Arie) Noordermeer - Voorzitter (DB) mw. E.A. (Ellen) Vo De Remonstrantse Gemeente Friedrichstadt is begonnen met een nieuwe uitgave, onder de titel: ‚Freiheit, Toleranz und Christlicher Glaube'. In deze serie wil de gemeente voor het Duitstalige publiek het remonstrantisme toegankelijk maken. In de eerste uitgave de lezing over tolerantie , die Prof. Dr. Wibren van der Burg in Friedrichstadt heeft gehouden onder de titel De Protestantse Kerk Nederland vergadert over het homohuwelijk. Inzegenen of zegenen, that's the question. Voor remonstrants predikant Marieke Fernhout (en trouwens alle remonstranten) zijn alle.. Homohuwelijk . Jongeren . Mindfulness . Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten . Polarisatie van geloof en wetenschap . Remonstranten online . Remonstranten Landelijk. De Remonstrantse Broederschap telt ruim 5.000 leden en vrienden en een ruime kring van belangstellenden verdeeld over een veertigtal gemeenten

De Remonstrantse kerk in Oosterbeek kent een bloeiende gemeente die sinds twee jaar groeit. Een landelijke campagne en veel bijzondere lokale initiatieven trekken steeds meer mensen die vrij denken en op zoek zijn naar eigentijdse spiritualiteit binnen het evangelie. De Remonstrantse gemeente staat midden in de wereld en wil mensen een helpende hand toesteken vanui Voor de Remonstranten zijn kerkelijke rituelen geen exclusief bezit van degenen die bij een kerk horen. Naar remonstrants gebruik staan alle kerkelijke handelingen, de doop en het avondmaal, diensten bij een huwelijk, maar ook bij een begrafenis of crematie open voor iedereen. Ook niet-remonstranten kunnen dus een beroep doen op de Remonstranten

Sinds 2016 hebben wij ons gemeente- en mededelingenblad gewijzigd in een opinieblaadje dat tweemaal per jaar uitkomt. Elke uitgave heeft ander thema. In deze uitgaven wordt op een vrijmoedige manier op deze vaak prikkelende thema's ingegaan. De redactie geeft telkens bij een inleidend woord een korte toelichting op zo'n thema. Voor de tweede uitgave va Wie zich thuis voelt bij een vrijzinnige manier van geloven, zoekt naar verbanden tussen geloof, wetenschap en cultuur en bruggen wil slaan naar de seculiere samenleving is bij het Remonstrants Seminarium aan het juiste adres. Wie opgeleid wil worden tot remonstrants predikant of geestelijk verzorger, kan ook terecht bij het Remonstrants Seminarium. Sinds 1634 verzorg Tijdens onze kerkdiensten wordt volgens een rooster om beurten op het orgel gespeeld door de volgende organisten: Wim Voorrips en Aart Burger. Daarnaast mogen wij in voorkomende gevallen een beroep doen op Nelly Manneke en Bram van Oort. En zo genieten wij alweer heel wat jaren van de betrokken en belangeloze inzet van deze organisten

Geschiedenis Remonstranten

 1. Johan: We werden getipt door Paul Röttger, directeur van Theater Babel. Hij zei dat we ons daar thuis zouden voelen. En dat het homohuwelijk bij de Remonstranten - al ruim voordat het legaal werd in Nederland - mogelijk was. Dat trok mij. Wilbert: Mij ging het er vooral om dat je bij de Remonstranten aan het denken wordt gezet
 2. De remonstranten hadden al het homohuwelijk voordat homoseksuelen voor de wet kunnen trouwen, in de Protestantse Kerk in Nederland is er een liturgie voor diensten waarin transgenders in hun.
 3. 1986 ligt al ver achter ons, toen de remonstranten het homohuwelijk officieel maakten als eerste geloofsgemeenschap ter wereld. Met Vrijburg als dé plaats waar deze levensverbintenissen plaatsvonden. Sommigen zullen zich de ingevlogen stellen uit Amerika, Duitsland en allerlei landen herinneren. Mijn God trouwt ook homo's getuigt van deze pionierstijd. De poster zou nu LHBTIQ+ moeten [
 4. • 8 september 2000: Remonstranten in meerderheid blij met homohuwelijk • 7 september 2000: Ambtenaar hoeft homo's niet te trouwen • 6 september 2000: Kamer viert feestje om homohuwelijk

Remonstranten - Wikipedi

Remonstranten in meerderheid blij met homohuwelijk Tal van leden van de Remonstrantse Broederschap hebben de voorgenomen wijziging van het huwelijksrecht met vreugde begroet Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 oktober 2011 IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg voorganger: ds. Joost Röselaers m.m.v. Jan de Vries (lezingen), Gert van Drimmelen (voorbeden) cantorij van Vrijburg o.l.v. Leenke de Lege organist: Erik Visse Deze week stond in de Telegraaf een artikel over het eerste kerkelijk ingezegende homohuwelijk in het Verenigd Koninkrijk. Dit gebeurde in de Nederlandse kerk door ds Joost Röselaers, voorheen predikant in Vrijburg Geloof en Samenleving geeft twee keer per jaar een blad uit waarin zij artikelen plaatst over de diaconale thema's die centraal staan en over de projecten die worden gesteund. Alle Remonstranten ontvangen dit blad, het wordt bijgevoegd bij de AdRem van september en van januari De remonstranten (of de Remonstrantse Broederschap, Arminianen, of rekkelijken) zijn een afsplitsing van de (Nederduits) Gereformeerde Kerk, ontstaan in het begin van de 17e eeuw. Nieuw!!: Homohuwelijk in Nederland en Remonstranten · Bekijk meer

Maar het eerste homohuwelijk is 25 jaar geleden bij de Remonstranten ingezegend. De Remonstranten zijn een eigenwijs zusje van de welbekende Protestantse gemeenschap. Ze lopen met veel meer zaken voorop. Zo hebben ze ook vrouwen op vooraanstaande posities binnen hun gemeenschap werken Remonstranten hoorden thuis in de grote protestantse kerk. Hun zelfstandig voortbestaan was een noodoplossing. De Rotterdamse predikant Hendrik Nicolaas van Teutem (1802-1889) was ook kritisch in 1869, de Remonstrantse Broederschap het homohuwelijk in te zegenen. Daar kunnen we heel trots op zijn Vierhonderd jaar later zijn de remonstranten, volgens de auteur, nog steeds vooruitstrevend. Zo waren ze wereldwijd de eerste kerk die homohuwelijken inzegende en hadden ze in 1920 al de eerste vrouwelijke predikant. Het boek van Moelker is het resultaat van jaren onderzoek Neem kennis van de definitie van 'remonstrante'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'remonstrante' in het grote Nederlands corpus

Homohuwelijk in Nederland - Wikipedi

 1. Bij de Remonstranten geniet een homohuwelijk net zo veel erkenning en krijgt evenveel zegen als een huwelijk tussen hetero's. Dat is niet alleen een standpunt over. Lhbt-gemeenschap wil homohuwelijk op Curaçao legaliseren, maar kerk zit . President Mexico wil homohuwelijk legaliseren
 2. ↑ Eerste homohuwelijk in Caribisch Nederland, Volkskrant, 4 december 2012 ↑ Eerste homohuwelijk op Bonaire, NOS.nl ↑ Jan Andries de Boer: Het homohuwelijk en de kerk ↑ PKN - Handreiking voor 'beraad' over 'homohuwelijk' ↑ Trouw: Remonstranten en Boomsma krijgen homo-emancipatieprij
 3. Homohuwelijk in Nederlandse kerken. In Nederland waren het de Remonstranten die in 1986 als eerste christelijk kerkgenootschap het homohuwelijk inzegenden. Binnen de PKN biedt de kerkorde vandaag de dag de ruimte aan plaatselijke kerken om een eigen beleid met betrekking tot het homohuwelijk te hanteren
 4. Een principiële vrijzinnige protestant, Remonstrant, die in 2010 tegen de PVV-samenwerking streed. 'Ik ben vrijzinnig protestants, dat wil zeggen Remonstrants. Het was de eerste kerk in de wereld die het homohuwelijk accepteerde [1986], eerder dan de Nederlandse staat. Mijn moeder was Nederlands-Hervormd

IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg. Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 oktober 2011 IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg voorganger: ds. Joost Röselaers m.m.v. Jan de Vries (lezingen), Gert van Drimmelen . Nadere informati Homohuwelijk (Hoofredactionaal commentaar NRC-Handelsblad, site NRC, 9 september 2000) CDA: Keus voor homohuwelijk melden (site Reformatorisch Dagblad, 9 september 2000) Meeste remonstranten zijn ingenomen met homohuwelijk (site Trouw, 8 september 2000) Adoptie simpeler bij lesbisch paar (site Het Parool, 8 september 2000 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 8 februari 2015 voorganger: ds Jessa van der Vaart organist: Erik Visser lector: Joan Roos ! Orde van de dienst. orgelspel, Georg Böhm. Preludium in F Hoeveel homohuwelijken nederland. In feite is er van een afzonderlijk homohuwelijk in Nederland geen sprake, Het is onbekend in hoeveel gemeentes dit tegenwoordig mogelijk is Vijf jaar na de invoering van het homohuwelijk is het aantal huwelijken tussen twee mensen van COC zet zich in voor een Nederland waar LHBTI's zich veilig.Vijf jaar na de invoering van het homohuwelijk is het aantal.

Online kijken en luisteren - Den Haa

 1. Duits homohuwelijk ook in de kerk 19-04-2018 | Na een verhitte vergadering heeft de Protestante Kerk in de Duitse staat Beieren besloten dat homohuwelijken ingezegend mogen worden in de kerk. Tijdens de synode woensdag stemde een ruime meerderheid voor de mogelijkheid voor homoparen om hun gesloten huwelijk kerkelijk in te laten zegenen
 2. Uiteindelijk werd het lied voor het eerst gezongen in een dienst van de Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten op 9 oktober 2011 ter gelegenheid van 25 jaar (kerkelijk) homohuwelijk in Vrijburg. Nashville-verklaring. Begin januari 2019 werd het lied opnieuw onder de aandacht gebracht als reactie op de Nederlandse versie van de Nashville.
 3. Remonstranten nu. AdRem . Homohuwelijk . Jongeren . Mindfulness . Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten . Polarisatie van geloof en wetenschap . Remonstranten online . Seksueel misbruik in de kerk . Studeren bij de Remonstranten . Verschillen tussen mannen en vrouwen . Vriendschap
 4. Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om nie
 5. De Remonstrantse Gemeente Waddinxveen is een van de oudste Remonstrantse gemeenten van Nederland. Rond 1615 werden de eerste samenkomsten gehouden in een zogenaamde schuilhut. Deze samenkomsten waren door de staat verboden. In 1624 werd de eerste huiskerk gesticht in een woning aan de Gou-kade (einde Zuidkade bij het viaduct). De groeiende gemeente betrok in 166
 6. Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken
 7. De Kerkenraad vormt het bestuur van de Remonstrantse Gemeente Twente. De Algemene Ledenvergadering, die bestaat uit leden en vrienden, benoemt de leden van de Kerkenraad. De leden van de kerkenraad vindt u op Kerkenraad Bankrekeninggegevens vindt u in de rubriek Financië

Homohuwelijk - Wikipedi

Kerkorde | Remonstranten

Vastgesteld op 1 mei 1997. Algemeen De Remonstrants Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk is gevestigd te Sommelsdijk, gemeente Middelharnis. Zij is een zelfstandig onderdeel van de Remonstrantse Broederschap, gevestigd te Utrecht, waarvan de beginselverklaring luidt: De Broederschap der Remonstranten is een geloofgemeenschap, die, geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan. Voorgeschiedenis. Het 'homohuwelijk' werd een publieke kwestie in de zomer van 1967, toen twee jongemannen tijdens een 'votiefmis' in een Rotterdamse kapel ringen uitwisselden. In 1969 was het homohuwelijk een actiepunt van Harry Thomas en de door hem opgerichte Homofielenpartij. De homo-emancipatievereniging COC zag een homohuwelijk echter niet zitten en was voorstander van relatievrijheid. gemeente het homohuwelijk. Dat landelijk door de remonstranten ingenomen standpunt was toen wereldnieuws: zelfs de Nederlandse wet was toen zover nog niet. Het Foreestenhuis werd en wordt multifunctioneel gebruikt: huwelijken kunnen er ook burgerlijk worden gesloten en gevierd en er vinden veel muziekuitvoeringen en bezinningsbijeenkomsten plaats Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 februari 2014 met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente voorganger: ds. Japke van Malde organist: Erik Visser Orde van de dienst

Refoweb 'PKN moet homohuwelijk erkennen

Financiële administratie Voor de financiële administratie kunt u contact opnemen met de penningmeester, mw. J.M. Harmsen - de Groot. U kunt dit telefonisch doen (tel. 026 - 4955726) of via e-mail: jannyharmsen@hetnet.nl Ledenadministratie Alle mutaties zoals verhuizing, geboorten, huwelijk, overlijden (ook van echtgenoten die zelf geen lid of vriend zijn) kunnen worden gericht aa BENNEKOM, 12 JUNI. De Evangelisch-Lutherse Kerk heeft zaterdag afgezien van een krachtige oproep aan de gemeenten om ruimte te bieden voor het zegenen van het 'homohuwelijk'. Het leek de synode. Een ketter is iemand die ervoor kiest het oneens te zijn met de heersende opvattingen. Ketterij heeft dus altijd bestaan, van Socrates en Remonstranten tot Wilders. Alleen heeft de samenleving die altijd anders ingevuld. Zo was je 50 jaar geleden een ketter als je voor het homohuwelijk was, nu als je ertegen bent Remonstranten en protestanten na vier eeuwen weer samen in Dordt. Remonstranten die de Grote Kerk binnenlopen, In de jaren 80 was ze de eerste, waar een homohuwelijk ingezegend werd. Ook een optie: niet trouwen, maar de afspraak om samen te gaan wonen wel laten zegenen als levensverbintenis Wie schilderijen in de Remonstrantse kerk Oosterbeek wil exposeren, kan zich melden bij Johanneke Sanders. Zij is zelf kunstenaar en organiseert de tweemaandelijkse exposities in het kerkgebouw. De exposities zijn tijdens en na de kerkdiensten op zondagochtend van 10 tot 11.30 uur te zien, en op afspraak. Hier onder stelt Johanneke Sanders zich aan

De Remonstrantse Gemeente Doesburg is vertegenwoordigd in: Raad van Kerken Doesburg-Angerlo Opgericht in 1980 met het doel elkaar als geloofsgemeenschap­pen te ontmoeten en te komen tot praktische samenwerking. Deelnemende geloofsgemeenschappen zijn: P.K.N. Doesburg/Angerlo, Leger des Heils, Remonstrantse Gemeente Doesburg, de Rooms Katholieke Parochie en de Molukse Kerken. Onze gemeente. De remonstranten werden de zaal uitgezet en op zijn zachtst gezegd niet zo vriendelijk behandeld. In orthodoxe kringen verheugde men zich op Ode aan de Synode, omdat naar hun idee in de Dordtse Leerregels zo goed omschreven is waar mensen in horen te geloven. Bij de remonstranten was er ergernis over de toon Met het homohuwelijk heeft de Nederlandse kerk in Londen zich op de Engelse kaart gezet als plek waar iedereen kan trouwen. Een gat in de markt, zou je zeggen. Want de Church of England - een brede kerk, Vanaf 2017 Algemeen secretaris van de remonstranten. Moraliserend sausje Vorige week begon op Nieuwwij.nl een briefwisseling tussen twee spraakmakende theologen: Tom Mikkers en Rikko Voorberg. Mikkers (1969) is algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, Rikko Voorberg (1980) is o.a. voorganger van de PopUpKerk. In zijn eerste brief legde Mikkers de focus op de interpretatie van heilige teksten, oude theologische conflicten en homoseksualiteit in de ker Lesbiennes en kerkelijke homofielen vragen sinds kort om de burgerlijke bevestiging van hun relatie. In de gereformeerde gezindte wordt vermoed dat de weg naar kerkelijke bevestiging zo wordt vergemakkelijkt. Maar ook al zouden behoudende kerken en gemeenten de vrijheid houden om homo-relaties al of niet in te zegene

Wie zijn wij - Den Haa

Wiki - Remonstranten Rotterda

 1. Kerkdiensten - Remonstranten Lochem-Zutphe
 2. Wiki - Remonstrantse Gemeente Groninge
 3. Wat doen wij - Den Haa
 4. Wiki - Waddinxvee
 5. Reglement - Den Haa
 6. Wiki - Remonstranten Haarle
Geest | Remonstranten

Contact - Remonstranten Lochem-Zutphe

 1. Homoseksualiteit en de bijbel - Friedrichstad
 2. Homo-emancipatie in Nederland - Wikipedi
 3. Scenes om een homohuwelijk - De Groene Amsterdamme
 4. Remonstranten vieren 400 jaar ruimdenkendheid Nederlands
 5. HTML\Kerkelijk Leven\000908kl0
 6. Wiki - Dordrech
Onze folder - Remonstranten Lochem-Zutphen
 • Multimate reisstekker.
 • Museum Groningen Rolling Stones.
 • Watch Gossip Girl season 4 online.
 • Vegemite bestellen.
 • Den Haag FM TV.
 • AVI to GIF.
 • Massagetafel Aldi.
 • Gokautomaat online.
 • Ford explorer Marktplaats.
 • Walibi abonnement korting.
 • Monarch Butterfly.
 • Waterzaag huren.
 • Verf ideeën kind.
 • Tijdmachine Gouwe Ouwe.
 • Internet in het buitenland.
 • Thaise rijst gerechten.
 • Fort van stabroek abtsdreef 2940 stabroek.
 • Ver exif.
 • Nederlands arabisch woordenboek pdf.
 • KNAF Rally kalender 2021.
 • Automatisch maskeren Lightroom.
 • Landkaart Nederland kopen.
 • Karrewielen vlees.
 • Wollen sokken Zeeman.
 • Emergis Goes adres.
 • Motivatiebrief begeleider GGZ.
 • Landkaart Nederland kopen.
 • Salmon shark.
 • Hubo douchecel.
 • 2 weken zwanger buikpijn.
 • Dierenverzorger opgegeten door tijger.
 • Dyslexie test volwassenen vergoeding.
 • Particulier auto kopen rechten.
 • Goulashsoep slowcooker.
 • Londen Hotel.
 • Presente perfecto Spaans oefenen.
 • Renault modellen 2021.
 • Terraria machines.
 • H2O Charlotte.
 • Gymfed TTm.
 • Png to exe converter.